Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas N

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Novalis — Mėlynosios gėlės poetas 1972/9 gruodis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
1Šįmet suėjo 200 metų nuo ankstyvojo romantizmo poeto Novalio gimimo. Šia proga dera kiek arčiau

2. Nuosavas pasaulis 1973/10 gruodis; Autorius : ZENTA MAURINA
Pavasaris, kad net verkti norisi. Iš dangaus sruvena srautai. Automobilio langai apmigloję. Lietus

3. Neišsipildžiusių troškimų POEZIJA 1975/10 gruodis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Žvilgsnis į Juozo Kėkšto kūrybą(Tęsinys) Kėkšto evoliucijai išryškinti svarbu pastebėti ir tai,

4. Nakties svajonės (eilėraščiai) 1979/3 kovas; Autorius : Jonas Zdanys
Kranklio sparnas prilipo prie Dievo aklos akies. Akis pradėjo ašarot. Pasaulis pradėjo kraujuot.*Šautuvai

5. Nuotaikos 1948/12 kovas; Autorius : JULIUS BANIULIS
METAMORFOZA Ak, žavus buvo rytas! Ir saulė žėrė spindulių gausybę.Ir tavo vandenys, o jūra

6. NAUJASIS ŠVEDŲ MENAS 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Naujasis švedų menas yra pasidavęs stipriai modernistų įtakai. Ypač ryški tarp jų yra, kaip visai

7. NIDA 1976/1 sausis; Autorius : MARIJA SAULAITYTĖ
1Žvynais žvilga iš srovės ištrūkus įlankoj valtis.Nei puta, nei kraujas, nėi ošimas jūros neneša

8. NAKTIS BE RIMŲ 1949/22 balandis; Autorius : J. KĖKŠTAS
ArgentinaApokalipsės ratai pakibo viršum pakalnės kraujo ir alkio; verkt nepradėjus - ašaros

9. NAUJOS KAZIO VIKTORO BANAIČIO DAINOS 1949/22 balandis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Leidykla „Pašvaistė“ išleido penkiolika liaudies dainų, harmonizuotų mišriam chorui Kazio Viktoro

10. NEVAINIKUOTA KARALIENĖ 1949/23 birželis; Autorius : JONAS GRINIUS
Karalienės Barboros salonas Vavelio palociuose Krokuvoj. („Gulbės Giesmės“ V paveikias.) Sienose

11. Našlė 1948/21 gruodis; Autorius : JUOZAS TININIS
Aš buvau paskirtas mokytoju į nedidelį provincijos miestelį, kur man netrukus pavyko išsinuomoti

12. NUVAINIKUOTOJI VAIDILUTĖ 1977/7 rugsėjis; Autorius : PUTINAS
Tautos likimo misterijaPROLOGASAukštoka pailga kalva. Iš kairės pusės jūra, iš dešines miškas ir

13. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POEZIJA 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS, JAV
INDIVIDUALIZMO ATGIMIMAS IR ĮSIGALĖJIMAS III. SĄJŪDŽIAI PO „KETURIŲ VĖJŲ“„Keturi Vėjai“

14. NUVAINIKUOTOJI VAIDILUTĖ 1977/8 spalis; Autorius : PUTINAS
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 7Tautos likimo misterija ANTRASIS VEIKSMASVeikiantieji asmenysVaidilutė

15. NUVAINIKUOTOJI VAIDILUTĖ 1977/9 lapkritis; Autorius : PUTINAS
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 7, 8.Tautos likimo misterija TREČIASIS VEIKSMAS Veikiantieji

16. NAUJOS KRYPTYS RYTŲ VOKIETIJOS LITERATŪROJE 1978/6 birželis; Autorius : M. GRAŽINA SLAVĖNIENĖ
Rytų Vokietijos literatūra, kuri šiuo metu kelių ištremtų poetų dėka atkreipė j save tarptautinį

17. NAKTIS 1978/7 rugsėjis; Autorius : FERNANDO PESSOA
Kazimieras Žoromskis SapnasAteik, naktie, senoviškiausioji ir tapatinga, Naktis gimusi nuversta karaliene,

18. NAUJA ŠVIESYBE NUSILEIDO 1970/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
KARALIAUS JOGAILOS SODOSPIRMAS FRAGMENTAS IAš krivių atbaigiau gadynę, Kankles ramybėn palydėjau. Per

19. Naujienos 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Prancūzai neteko pasižymėjusio mokslo vyro, jų Mokslų Akademijos nario P. L e n g e v i n o. Jis buvo

20. Namukas 1947/4 liepa; Autorius : JURGIS JANKUS
Sekmadienio popiečiais mėgdavau užeiti pas advokatą Mažrimą. Jaunystėje buvome dideli bičiuliai, ir

21. Namukas 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Jurgis Jankus
(Tęsinys iš 4-to numerio)Aš negaliu dabar tvirtinti, kad mano gyvenimas būtų laimingesnis buvęs,

22. NAUJOJI ISPANŲ POEZIJA 1960/4 balandis; Autorius : P. GAUČYS
Žinomas ispanų literatūros istorikas An-gel del Rio tvirtina, kad ispanų literatūra XX Šimtmetyje

23. Naujoji amerikiečių literatūra 1947/8 lapkritis; Autorius : J. Ls.
LITERATŪRANaujoji amerikiečių literatūra, giliau ją paanalizavus, rodo, jog esame atsiradę naujos eros

24. NAUJOJI BRAZILŲ POEZIJA 1962/6 birželis; Autorius : P. GAUČYS
Pirmusyk prabylant, apie brazilų poeziją, pravartu atkreipti dėmesį į brazilų etinę sudėtį, kuri

25. NAUJASIS PRANCŪZŲ ROMANAS 1962/10 gruodis; Autorius : JUOZAS TININIS
Prancūzų rašytojai jau nuo senesnių laikų pasižymi naujų formų j ieškojimu dailiosios literatūros

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai