Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo N

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. NOBELIO EKONOMIKOS PREMIJĄ PASKYRUS SAMUELSONUI 1971/1 sausis; Autorius : Leonardas Dargis
1970 m. ekonomikos mokslų Nobelio premija paskirta Massachus-setts Institute of Technology ekonomikos

2. NETEKUS VIOLONČELISTO MYKOLO SAULIAUS 1971/6 birzelis; Autorius : Vladas Jakubėnas
š. m. 'balandžio 6 Denveryje, Colorado, mirė violončelistas Mykolas Saulius, tenykščio simfoninio

3. NETEKOME INFORMACIJOS FRONTO KOVOTOJO 1971/8 spalis; Autorius : Algirdas Budreckis
"Tik reikia daugiau noro, pasišventimo tautini darbą dirbti". — Jonas JutkevičiusKun. Jonas Jutt -

4. NOBELIO LAUREATAS PATRICK WHITE 1974/1 sausis; Autorius : Liulevičienė A.
Nobelio literatūros premija 1973 metais buvo suteikta australų rašytojui Patrick White, kuris premijos

5. NEVV YORKO DAILININKŲ SĄJUNGOS PARODA 1973/2 vasaris; Autorius : Dgv.
1972 lapkričio 25 - gruodžio 3 New Yorke, Kultūros Židinyje, buvo surengta New Yorko Lietuvių

6. NOBELIO LAUREATAS — HEINRICH BOELL 1972/9 gruodis; Autorius : Rimvydas Šliažas
1972 metų Nobelio literatūros premija pripažinta vokiečių rašytojui Heinrich Theodor Boll. Po ilgų

7. NAUJI EKUMENINIO DIALOGO VAISIAI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Kęstutis Trimakas
Svarstydama Augsburgo Išpažinimą, katalikų ir liuteronų Bažnyčių oficialiai pripažinta komisija

8. NEPAPRASTAS EILINIS LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Jurgis Gimbutas
Septintasis Lituanistikos instituto suvažiavimas įvyko New Yorke — Brooklyne, Kultūros židinio namuose,

9. NOBELIO LAUREATAS ODISĖJUS ELYTIS 1979/10 gruodis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Odisėjus Elytis yra antras graikų poetas, apdovanotas Nobelio literatūros premija. 1963 m. ją gavo

10. NETIESIOGIAI ĮRODOMAS IŠEIVIJOS REIKŠMINGUMAS 1979/10 gruodis; Autorius : T. Audrius
Literatūros ir Meno 7-10 numeriuose išspausdintas Jono Aničo straipsnis apie išeivijos

11. NOBELIS IR DAILIOJI LITERATŪRA 1948/10 sausis; Autorius : Juozas Lingis
... Mano likusis iškeičiamasia turtas turi būti paskirstytas taip: kapitalas, kurį vykdytojai iškeis

12. Nusikaltimo prasmė? 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Hermannas Rauschningas yra sužymėjęs tokį būdingą Hitlerio prisipažinimą: „Mes esame išminties

13. Naudingas išradimas 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Vienas Čikagos mokslininkas išrado naują būdą gaminti begarsiui popieriui. Gali jo ištisą maišą

14. NAUJOS DIRBANČIO JAUNIMO NUOTAIKOS 1977/3 kovas; Autorius : A.S.
Paskutiniu metu fizinį darbą dirbančio jaunimo interesai ima nesutapti su jo darbdavių interesais ir net

15. NAUJAS VARDAS LIETUVIŲ DAILĖJE 1977/5 gegužė; Autorius : Leonardas Andriekus
Nuolat augantį lietuvių dailininkų atžalyną išeivijoje neseniai papildė Aldona Audronytė -

16. NEUŽMIRŠTA LIETUVIO 1977/6 birželis; Autorius : J. SI
1948 metais atkeliavo į Australijos vieną provinciją — Tasmaniją — lietuvis tremtinys Olegas

17. NEJAUKI TARPSTOTĖ 1978/6 birželis; Autorius : J. Labutis
Š. m. kovo 9 pasibaigė Belgrado susitikimas, užtrukęs kiek ilgiau negu pradžioje tikėtasi, be

18. NAUJAS PROVERŽIS į ERDVĘ 1978/10 gruodis; Autorius : A. Radžius
Pasibaigus Apollo projektui, kuris nunešė žmogų j mėnulį, JAV aktyvumas erdvėje apsiribojo atskirais,

19. NUO VYSKUPŲ IKI "GRANDINĖLĖS" 1970/4 balandis; Autorius : Red.
Pastaruoju metu mūsų patriotinėn ugnin pateko ir Lietuvos naujieji vyskupai, ir Clevelando Grandinėlės

20. NAUJAS MŪSŲ DAINŲ LOBYNAS 1960/8 spalis; Autorius : A. Mažiulis
Lietuvių dainų lobynas buvo gausus tėvynėje, gausus ir išeivijoje, nes lietuvis drauge su namų žeme,

21. NOBELIO LAUREATAS SAINT-JOHN PERSE 1960/10 gruodis; Autorius : A.V.
Saint-John Perse'o raštai ligi Nobelio premijos suteikimo garsėjo tik šiauresniame skaitytojų rate. Viena

22. NEMUNO ŽEMUPIS PERTVERTAS 15-ME AMŽIUJE 1961/8 spalis; Autorius : J. Matusas
Dokumentas skamba šitaip; vokiškos Hanzos pirkliai Kaune 1452 m. skundžiasi Lietuvos valdžiai, kad

23. NIELS BOHR 1962/10 gruodis; Autorius : Jonas Rugis
pranešė, kad lapkričio 18 d. 1962 m. Kopenhagoje nuo širdies smūgio mirė Niels Bohr. Kiekvienam, bent

24. NAUJA MONSTRANCIJA 1964/1 sausis; Autorius : P. Jurkus
Kulto reikmenyse monstrancija užima labai svarbią vietą — joje įstatomas Švč. Sakramentas iškilmių

25. NAUJAS PRANCIŠKONŲ PROVINCIJOLAS 1964/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M. A. Kezio, S.J. nuotr. Liepos mėnesį, po kanoniškos Tėv. Vigilijaus

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai