Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1949 Letter: P
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

1. PARYŽIAUS ĮSPŪDŽIAIS 1949/22 balandis; Autorius : Bernardas Brazdžionis
RŪKAS ANT SENOSDr. S. A. BačkiuiAr tau nešalta šičia, senasai Montaigne,Kai gruodžio rūkas supa

2. PAVĖLAVIMAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Aloyzas Baronas
Mes gyvenom mažoj kareivinių palėpėj keturiese. Aš, Liudas, Vytautas ir svirplys, kuris amžinai

3. PER SUNKUS VAINIKAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : JONAS GRINIUS
Tas pats karalienės Barboros salonas („Per sunkus Vainikas“ yra VI-sis „Gulbės Giesmės“

4. PARODOS PARYŽIUJ IR NEW YORKE 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Į V Y K I A I   I R    Ž M O N Ė SPo dalyvavimo trijų pabaltiečių grafikų parodoj Romoj, V. K.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai