Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 Letter: P
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

1. PIRMOJI ŠVENTOJI AMERIKIETĖ 1976/2 vasaris; Autorius : J. Vaišnora
Pagaliau ir Amerika turi savo šventąją — Elzbietą-Oną Bayley Seton. Tiesa, 1946 m. buvo kanonizuota

2. PRANAS SKARDŽIUS 1976/2 vasaris; Autorius : L. Dambriūnas
Pr. Skardžius gimė 1899 m. kovo 26 Subačiuje, Lietuvoje, o mirė 1975 m. gruodžio 18 Hot Springs,

3. PETRO JUODELIO GRUOBLĖTAS GYVENIMO KELIAS PASIBAIGĖ 1976/4 balandis; Autorius : K. Ž.
Pirmoj eilėj iš k.: Danutė Juodelienė, Vanda Juodelytė-Tumelienė, Kazio Juodelio duktė ir Kazio

4. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/5 gegužė; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižosStaigi pradžiaAtstovų suvažiavime (oficialiame

5. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/6 birželis; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos(Tęsinys)Stovykla ir renginiai ArgentinojeGruodžio 17

6. PENKTOJI PABALTIJO STUDIJŲ KONFERENCIJA 1976/7 rugsėjis; Autorius : Alina Staknienė
Kai vienam iš žymiausių pasaulio mokslo centrų, Columbia Universitete, New Yorke, susiburia apie 400

7. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/7 rugsėjis; Autorius : Antanas Saulaitis
Posėdis studijų savaitėje. Nuotr. Danos ElenosIII-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso

8. PRANCIŠKONIŠKOSIOS SUKAKTYS 1976/8 spalis; Autorius : L. A.
Lietuvių pranciškonų vadovybė, rugsėjo 9 išrinkta trejiem metam. Pirmoj eilėj iš kairės: Tėv.

9. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos(Pabaiga)Pačios studijų savaitės vadovai buvo

10. PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 1976/9 lapkritis; Autorius : Juozas Prunskis
Tautinių šokių šventės jau pasidarė išeivijoje tokia brangia tradicija, kaip ir dainų šventės.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai