Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1977 Letter: P
Categories 1977
1 sausis (17), 10 gruodis (22), 2 vasaris (17), 3 kovas (19), 4 balandis (14), 5 gegužė (18), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (16)
 

1. PASKUTINĖ GAIDA Vladui Jakubėnui mirus 1977/1 sausis; Autorius : Kazys Bradūnas
Vladas Jakubėnas 1904.V.15 - 1976.XII.13 (Apie velionį rašė Algis Šimkus Aiduose, 1974, 289

2. P. KLIMO ŽODIS PRIE O. V. MILAŠIAUS KAPO 1977/10 gruodis; Autorius : Petras Klimas
1939 m. kovo 7 d., Fontainebleau kapinėse laidojant O. V. Milašių, Lietuvos pasiuntinys Prancūzijai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai