Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947 Letter: P
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

1. POKARINIAI NOBELIO LITERATŪROS PREMIJOS LAUREATAI 1947/2 gegužė; Autorius : A. P-nis
Tuo metu, kai pasaulis draskėsi neapykantos beprotybėje, buvo žmonių,. kurie, įsiklausę j save ir į

2. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/3 birželis; Autorius : Vlada Proščiūnaitė
Pirmo veiksmo pirmas paveikslas iš to pat vardo dramos veikalo (Šventadienio rytą tolumoje skamba

LITERATŪRATuojau po išlaisvinimo Prancūzų Akademija, nuo pat kardinolo Richelieu laikų spietusi aplink

4. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/4 liepa; Autorius : Vlada Proščiūnaitė
Pirmo veiksmo antras paveikslas (Tęsinys iš trečiojo numerio) (Sekančio sekmadienio rytas Vizgirdų

5. Petras Kiaulėnas 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Maurice Scherer
Petras Kiaulėnas, jaunas lietuvių dailininkas, kurį 1939 m. Įvykiai sulaikė Prancūzijoje,

6. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Vlada Proščiūnaitė
(Tęsinys iš 3-čio ir 4-to numerių)   Pirmo veiksmo trečias paveikslas (Uždaras posėdis

7. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/6 rugsėjis; Autorius : VLADA PROŠČIŪNAITĖ
(Tęsinys iš ankstesnių numerių).  ANTRO VEIKSMO Antras paveikslas (Pustamsiam Algio kambary dega

8. Pakaruoklio klumpė 1947/1 balandžio; Autorius : Pranas Kozulis
Į rytus nuo Rygos miesto, dideliame pušyne, vasaros saulės įkaitintame smėlyje yra Salaspilio stovykla.

9. POMIRTINĖS KAUKĖS 1947/1 balandžio; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
KŪDIKIO Tartum paukštis žemę vos lytėjai Ir šešėlių nusigandęs pakilai ... Tavo karstan

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai