Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 Letter: P
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

1. PERIODINĖS SPAUDOS IR LAIKRAŠTININKŲ ATEITIES UŽDAVINIAI 1963/3 kovas; Autorius : LEONARDAS ŠIMUTIS
Tiesioginį laikraštininko darbą dirbus nuo 1915 metų ir bendradarbiavus spaudoje nuo 1911 m., žymiai

2. POEZIJAI 1000 DOL. 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
1.    Norėdamas išlaikyti Maironio šimtaisiais gimimo metais paskelbto poezijos konkurso tęstinumą ir

3. PREMIJA UŽ DAILĘ 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
LA Menininkų Klubas, susitaręs su Čiurlionio galerijos direkcija, 1863 sukilimo šimtmečio proga skelbia

4. PIRTIS PRIE BALTIJOS 1963/6 birželis; Autorius : J. Gimbutas
Stockholmo šiaurės Muziejus išleido etnografo dr. Ilmar Talvės disertaciją "Bastu och torkhus i

5. PLB KULTŪRINĖ PREMIJA 1963/6 birželis; Autorius : PLB Kultūros Taryba
Pirmoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinė premija skiriama šiems (1963) metams pasibaigus.

6. PRO REPÚBLICA NOSTRA 1963/6 birželis; Autorius : Domas Jasaitis
Lietuvos laisvinimo veiksnių pasitarimas Čikagoje bal. 20 d. Pirmoj eilėj iš kairės: Vliko pirm. dr. A.

7. PASTABOS 1963/7 rugsėjis; Autorius : J. Vaitkūnas
VYDŪNO 1918 LAIŠKAS LIETUVOS TARYBAIPrieš 45 metus vasario 16 d. Lietuvos Tarybai deklaravus Lietuvos

8. PASTABOS 1963/8 spalis; Autorius : A. Baltaragis
Dar kiek apie numaironintą MaironįRašant apie sovietinį Maironio traktavimą ("Numaironintas Maironis",

9. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DARBO KELIU 1963/9 lapkritis; Autorius : PLB Valdyba:
Laisvojo pasaulio lietuvės ir lietuviai!Pasaulio Lietuvių Bendruomenė veikia visuose laisvojo pasaulio

10. PASTABOS AKMENĖLIAI SVETIMUOSE DARŽUOSE 1963/9 lapkritis; Autorius : Antanas Musteikis
Gyvename specializacijos amžiuje, kuris charakteringas pasišventimu savai profesijai ir uždarumu kitoms.

11. PO DVIDEŠIMTIES METŲ 1963/10 gruodis; Autorius : Juozas Audėnas
VLIKAS per dvidešimt savo veiklos metų nei rankų nenuleido, nei akių poilsiui nesudėjo, nei pavergtos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai