Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969 Letter: P
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

1. PIRMOJI BALTIJOS STUDIJŲ KONFERENCIJA 1969/1 sausis; Autorius : J. Gimbutas
Kaip konferencijos programoje parašyta, ryšium su 50 metų Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės

2. PRINCIPAI, FAKTAI IR —JŲ IŠKREIPIMAS 1969/2 vasaris; Autorius : J. Girnius
Okupanto užskleistos geležinės uždangos nedvigubinkime savo pačių geležine uždanga. Tai nieko

3. PSICHIATRAS GYVENIMO TURGUJE IR RIAUŠĖSE 1969/4 balandis; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Neseniai pasirodė Matthew Du-monto knyga apie psichiatrinį gydymą — The Absurd Healer (New York: Science

4. PIRMOJI LIETUVIŠKA ILIUSTRUOTA KNYGA VAIKAMS 1969/9 lapkritis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
Vadovėlių — katekizmų, elementorių — pritaikytų vaikams pradėjo rodytis XVI a. Iliustraciją kaip

5. PROF. DR. PR. V. RAULINAITIS (1895.IX.23 - 1969.X.13) 1969/10 gruodis; Autorius : Administrator
Vyresnioji mūsų inteligentų karta tremtyje nuolat retėja. Labiausiai betgi graudu, kai mirtis išsiveda

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai