Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 Letter: P
Categories 1951
1 sausis (24), 10 gruodis (26), 2 vasaris (20), 3 kovas (22), 4 balandis (27), 5 gegužė (23), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (22), 9 lapkritis (22)
 

1. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES KLAUSIMU 1951/1 sausis; Autorius : A. Z.
Kada kilo tremtyje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idėja, sutikome ją visi kaip savaime aiškų

2. Persilaužimo metai 1951/2 vasaris; Autorius : A. K
Kiniškieji Metai Užvožiant 1950 metų kronikos lapus ir mintimi dar kartą perbėgus svarbesniuosius

3. PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI KOLUMBIJON ATVYKUS 1951/4 balandis; Autorius : El. V.
Į Kolumbiją emigruojama invidua-liai. Čia IRO kitaip globoja DP: daug žmoniškiau elgiamasi su

Sovietų literatūroje visados būta stipraus nusistatymo prieš Vakarus. Jau 1934 m. pirmajame sovietų

5. PASTABOS LITERATŪRINĖS POLEMIKOS KLAUSIMU 1951/5 gegužė; Autorius : Julius Banaitis
Labai dažnai mūsų spaudoie  linksniuojama vadinamoji "grafomanijos problema" ryškiau iškilo tik

6. PASKUTINIS AUŠRININKAS IR JO VAIDMUO MŪSŲ TAUTOJE 1951/5 gegužė; Autorius : V. Čižiūnas
Kai giedame mūsų tautos himno žodžius "iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia", dažnai galvojame

7. POP. PIJUS X PASKELBTAS PALAIMINTOJU 1951/6 birželis; Autorius : A.
Birželio 3 d. eucharistinio atgimimo žadintojas popiečius Pijus X buvo paskelbtas palaimintuoju, šiam

8. PIRMOJI DVIMETINÉ ISPANO-AMERIKOS MENO PARODA 1951/7 rugsėjis; Autorius : J. K.
Pirmoji Dvimetinė Ispanoamerikos Meno Paroda (Primera Bienal de Arte Hispanoamericano), kuri turėjo

9. PRANO VAIČAIČIO SUKAKTIS 1876—1901 1951/10 gruodis; Autorius : A.V.
Praėjo 50 metų nuo Prano Vaičaičio mirties, o jisai savo kūrybos žodžiu pasiliko gyvas lietuvių

10. PRANCIŠKONŲ SPAUDOS CENTRO VAJUS 1951/10 gruodis; Autorius : A. Z.
Jau dveji metai, kai mūsų žurnalas eina čia, Jungtinėse Valstybėse. Buvo iš pradžių didelio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai