Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. Pūtvis ir jo raštai 1977/3 kovas; Autorius : J. G.
Daugelio skeptiškai buvo sutiktas šaulių sąjungos atsikūrimas išeivijoj. To nepaisydami, šauliai

27. Prez. A. Smetonos kalbos 1977/3 kovas; Autorius : J. G.
ANTANAS SMETONA: Pasakyta parašyta. Kalbos ir pareiškimai II: 1935-1940. Sudarė Leonas Sabaliūnas,

28. POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS 1949/24 rugsėjis; Autorius : Jm.
Po Šv. Rašto Naujojo Testamento vertingiausias LUX leidinys yra „Paskutiniųjų popiežių enciklikų

29. P. TARULIO „ŽIRGELIAI PADEBESIAIS“ 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : A. Gražumas
Petr. Tarulis, ŽIRGELIAI PADEBESIAIS. Apysakos. „Sudavijos“ leid. 1948 m. 148 psl. Viršelis A.

30. PRANCŪZIŠKA KNYGA APIE ŽEMAITIŠKĄ „LOKĮ“ 1949/26 gruodis; Autorius : J. Grinius
Neseniai Baden-Badene iš spaudos išėjo puiki knyga (316 psl. in quar-to). Jos branduolį sudaro žymaus

31. PAMINKLINĖ KNYGA APIE DAIL. POVILĄ PUZINĄ 1977/8 spalis; Autorius : P.Jurkus
Monografijų eilėn 1975 metų gale įsirikiavo knyga apie dail. Povilą Puziną. Jos išleidimą parengė ir

32. POZITYVUS LIETUVIO MUZIKO PAGERBIMAS 1978/4 balandis; Autorius : K. R.
JULIUS SINIUS: Dainos ir giesmės broliams lietuviams. New York, 1976. 100 psl.Tai Veronikos Maminskaitės -

33. PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ LIETUVA 1978/6 birželis; Autorius : J.G.
VLADAS BŪTĖNAS: Pennsylvanijos angliakasių Lietuva. Nuotraukos ALGIMANTO KEZIO, S.J. Portfolio: Elena

34. PER "ŠVIESĄ" IR "PALIKIMĄ" Į IŠSVAJOTĄ "ELDORADO" 1970/2 vasaris; Autorius : L. R.
Gerų dramos veikalų pertekliaus mūsų literatūroje niekad nebuvo ir, tur būt, dar ilgai nebus, nors tą

35. Pirmo stovyklinio romano proga 1947/3 birželis; Autorius : A. K...as
Medardas Bavarskas, Pilkieji namai — romanas. Schweinfurt 1947. Iš šalies žiūrint, stovyklinis

36. Poetas kryžkelėje 1947/5 rugpjūtis; Autorius : J. Grinius
J. Aistis, Nemuno ilgesys, Groene, Maine, 1947, Lietuvos Pranciškonų leidinys, 78 psl. Vienas mūsų

37. PASAKĖČIOS 1960/3 kovas; Autorius : Aug. R.
A. Giedrius; PASAKĖČIOS. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 175p. Kaina 2 dol.Pasakėčių istorija

38. Pretenzingi žvilgsniai 1947/7 spalis; Autorius : A. Džiugėnas
„Žvilgsniai“ — neperiodinis leidinys, 1947 m. birželis, Nr. 3., 60 psl.Jau trečias

39. PULGIO ANDRIUŠIO "ROJAUS VARTAI" 1961/3 kovas; Autorius : Pranas Naujokaitis
Apysaka "Rojaus vartai" yra trečioji P. Andriušio knyga, nukelianti skaitytoją į Augštaitijos kaimą,

40. PRANO NAUJOKAIČIO "ĮLŪŽĘ TILTAI" 1961/9 lapkritis; Autorius : A. Tyruolis
"Ilgesys ir nerimas — mano namų karaliai. Jų niekur nematau, bet jų buvimą jaučiu kiekvienam

41. Pauliaus Augiaus iliustruotoji „Žalčio pasaka“ 1947/9 gruodis; Autorius : Henrikas NAGYS
Pauliaus Augiaus 101 iliustracija, iš jų 62 spaustų tiesiog nuo medžio rėžinių. Tekstas prie

42. PR. NAUJOKAIČIO "MAŽI ŽINGSNIAI" 1962/2 vasaris; Autorius : Administrator
Mes, turį gyvenimo patirties, galime drąsiai pasakyti: duokite vaikams ir paaugliams tik pačias geriausias

43. PAŽADINTI SFINKSAI 1962/5 gegužė; Autorius : Aug. Raginis
Alfonsas Gricius: PAŽADINTI SFINKSAI. Lyrika. Išleido Lietuvos Dienos. Los Angeles, 1961. 47 p,

44. PARTIZANINIS KARAS GINTARO PAKRANTĖJE 1962/8 spalis; Autorius : K. Milius
Iš pavadinimo kai kas gali pamanyti, jog tai yra knyga, panaši į J. Daumanto "Partizanus už Geležinės

45. PENKTIEJI METAI ATSIMINIMŲ ĮVYKIŲ ŠVIESOJE 1963/1 sausis; Autorius : Pr. Pauliukonis
Bendros pastabos1959 metais lietuvių išeivių literatūros rinkoje pasirodė didoka Kipro Bielinio

46. PASISAKYMAI APIE ELEMENTORIŲ 1963/4 balandis; Autorius : A. G. Giedraitis
Gal ir smagu tokiam žmogui, kuris puikiai apie save galvoja. Eina toks per pasaulį galvą užlaužęs,

47. PURIENOS PO VANDENIU 1964/8 spalis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Iš tolimosios Australijos, per Nidos leidyklą Anglijoje, vėl atskamba laisvajam lietuvių pasaulin

48. PAKELIUI Į NAUJĄ PROZOS ŽODĮ 1965/1 Sausis; Autorius : Andrius Sietynas
Pas mus jau senokai tapo banalu skųstis laikraštinės (o kartais ir rimtų žurnalų) kritikos bei jury

49. PRUNSKIO "MOKSLAS IR RELIGIJA" 1965/2 Vasaris; Autorius : J. Girnius
  Kun. dr. J. Prunskis pernai paskelbė savo dvidešimt aštuntąją knygą "Mokslas ir religija"

50. PASAKOJIMAI APIE ŽEMAIČIŲ KRYŽIUS IR KOPLYTĖLES 1965/5 Gegužė; Autorius : J. Gimbutas
Igno Končiaus "žemaičių kryžius ir koplytėles" išleido "Tėviškėlė" Čikagoje 1965 m. Spausdino VI.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai