Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Perpetuum mobile 1971/1 sausis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
A. Tamošaitienės kūryba Pereitą rudenį Windsoro universitete su­rengta Anastazijos Tamošaitienės

2. Politika ir menas dabartinėj vokiečių literatūroj 1971/7 rugsejis; Autorius : RIMVYDAS ŠLIAŽAS
Po II pasaulinio karo vokiečių literatūra stovėjo prieš tą patį klausimą, kaip ir visas kraštas,

3. Pietų Amerikos poezija (P. Gaučio vertimai) 1971/9 lapkritis; Autorius : Red.
RUBEN DARIOFATALUMASLaimingas medis, kuris mažai ką jaučia,o dar laimingesnis kietas akmuo, jau nieko

4. POKALBIS SU PROF. ANTANU SALIU 1974/1 sausis; Autorius : Ostrauskas K.
Spausdinamas pokalbis yra velionio prof. Antano Salio dokumentinio filmo tekstas.Ilgoką laiką sirgęs,

5. Poezija 1974/2 vasaris; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
RAMUSIS DŽIAUGSMASIVasara buvo gaisras.Dabar,po vasaros,liko tiktai rudens debesų nelinksmumas.Laukiu

6. PASIKALBĖJIMAS SU SKULPTORIUM VYTAUTU KAŠUBĄ 1973/3 kovas; Autorius : Red.
V. Kašubą Kalinių išsilaisvinimas (gipsas, 1942)Kokio buvote amžiaus, kai pradėjote domėtis

7. PAKELĖJE 1974/3 kovas; Autorius : Aloyzas Baronas
Veteranų dienos parado metu pradėjo lyti. Mes trys, stebėję paradą nuo šaligatvio, sulindom į

8. Parodos, premijos ir meno kritika 1975/5 geguze; Autorius : Viktoras Vizgirda
Šiais metais New Yorke ir Chicagoje surengtos reprezentacinės meno parodos susilaukė kontroversinių

9. Prancūzų romanas (1960 - 70) 1972/5 birzelis; Autorius : VYTAS V. GAIGALAS
Kiek atidžiau pasidairius po prancūzų literatūros padangę, gaunamas įspūdis, kad šio šimtmečio

10. PĖDOS SAULĖJE 1973/7 rugsejis; Autorius : ROMUALDAS KISIELIUS
GYVENI MASŽuvėdra perskrido per mano laivą ir nepaliko jokio šešėlio laivo denyjeir jokių pėdų

11. PONO ROŽANČIAUS QUELQUE CHOSE 1975/7 rugsejis; Autorius : PRANAS DOM. GIRDŽIUS
Jokūbas Rožančius buvo nekvailas. Kai kiti emigrantai dirbo po dvi pamainas, jis išsivertė be darbo.

12. PRABILĘS PASAULIUI SAVITA KALBA 1975/8 spalis; Autorius : STASYS YLA
Čiurlionis vystė kūrybines galias trijose plotmėse — muzikoj, tapyboj ir literatūroj. Iš tų trijų

13. Panevėžio dramos teatras 1974/10 gruodis; Autorius : Red.
A. Strindbergo "Mirties šokis" Panevėžio dramos teatre (1973). Edgaras — D. Banionis, Alisa — D.

14. PASTABOS APIE ISTORINĮ ROMANĄ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Istorinis romanas, užsikariavęs pilną prestižą Walter Scotto laikais, pasklido po visą Europą,

15. Poetas: Kristijono Donelaičio 200 metų mirties sukaktuvinis triptikas 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kazys Bradūnas
1. DONELAITIS SUSITINKA SU KAIMYNU LIETUVNINKU Susitiko jiedu netikėtai Dvidešimto amžiaus pakrašty,

16. Pastabos apie Tomo Venclovos poeziją 1979/4 balandis; Autorius : Rimvydas Šilbajoris
Iš lietuvių poetų įpratom laukti paprastos, širdingos" kalbos, tiesiogiai išreiškiančios kūrėjo

17. PAVASARIO APEIGOS 1979/5 geguze; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
Rimgaudui ir DaivaiAtvedžiau nuotakątropikų saulėn,kad vėjas nuglostytų veidus,kad palmės

18. PRIE SLENKSČIO 1979/8 spalis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Populiarus daktaras Petkus buvo nuolat šaukiamas per garsiakalbį, ir kai užsnūsdavau, nugalėdamas kojos

19. PREMIJOS IR LITERATŪROS ŠVENTĖ 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Už geriausius grožinės literatūros veikalus, parašytus ir išleistus tremtyje 1947 —

20. Poezija 1948/12 kovas; Autorius : HENRIKAS NAGYS
RUDENS LIETUS Drėgnoje alėjoj atsispindisusigūžę medžiai milžinai;apkabinę verkiančius

21. Poezija 1948/12 kovas; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
ŠVENTOJI VERSMĖ Prie gruoblėto ąžuolo rymojo Girių Dievas veidu mediniu. Samanotas Girių Dievo kojos

22. Poezija 1948/12 kovas; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
NERAMI PAVASARIO DIENA Šiandien dar kartą, kaip kadais, apsikabinęs vėjas sekė gatvėmis, Kai aš savy

23. PENKI ESKIZAI 1948/13 balandis; Autorius : VL. PROSČIŪNAITĖ
Vlada Prosčiūnaitė B. Gaidžiūno nuotr. Johan Sebastian Bach Jo drausmingi

24. PABUDIMAS IŠ VIENO SAPNO 1948/13 balandis; Autorius : HANS CAROSSA
Kur gatvę du krūmai mairūno apsiaučia,Tu šventiškuos rūbuos mane sutikai.Neši tuščią indą, ten

25. PAUL HINDEMITH 1948/14 gegužė; Autorius : K.
Paul Hindemith gimė Hanau 1895 m. lapkričio 16 d. Jau pačioje jaunystėje pradėjo reikštis muzikiniais

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai