Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo P

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. PATRIOTINIO EKSTREMIZMO REIKALU 1971/3 kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo penkiasdešimt metų sukakties konferencija Vašingtone 1967 lapkričio

2. PRANCŪZŲ LITERATŪROS PREMIJOS 1971/3 kovas; Autorius : Vytas V. Gaigalas
Turtingame prancūzų literatūros gyvenime pramijų paskirstymas yra bene pats svarbiausias metinis įvykis:

3. Partijos suvažiavimai 1971/6 birzelis; Autorius : Vt. Vt.
Kovo 3-5 Vilniuje vyko Lietuvos komunistų partijos XVI suvažiavimas, o kovo 31 - balandžio 9 Maskvoje —

4. Prel. J. Končiui 80 metų 1971/6 birzelis; Autorius : Leonardas Šimutis
Prel. Juozas B. Končius š. m. gegužės 23 sulaukė 80 metų amžiaus. Be abejonės, tai būtų lyg ir

5. Prof. V. Marijošius 1971/7 rugsejis; Autorius : Jeronimas Kačinskas
Šiame krašte jau nemažai lietuvių aukštai iškilo savo profesijose ir įsiliejo į JAV kultūrinį

6. PROF. J. ERETAS 75 METŲ VIRŠŪNĖJ 1971/9 lapkritis; Autorius : Juozas Girnius
Prof. dr. Juozas Eretas pereitą mėnesį atšventė 75 metų amžiaus sukaktį. Platesniu straipsniu mūsų

7. PLIAS - ALIAS XII SUVAŽIAVIMAS 1975/1 sausis; Autorius : Red.
Vincas Ramonas šių metų sausio 14 sulaukė 70 metų amžiaus. Šešiasdešimtmečio proga jo kūrybą buvo

8. POLITIKA 1973 METAIS 1974/2 vasaris; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
AMERIKOJE buvo toliau ieškoma patvarios atramos tarptautinio atlydžio politikai. Pasak buv. valstybės

9. PRŪSŲ AKMENS PAMINKLAI BARŠTYNE 1974/2 vasaris; Autorius : A. Malijauskas
Senojoje prūsų Bartos srityje, po II pasaulinio karo prie Lenkijos prijungto Barštyno (vok. Barten-steino,

10. PENKTOJI DAILĖS PARODA NEW YORKE 1974/3 kovas; Autorius : R. Viesulas
Paroda vyko 1974 vasario 9-17 Kultūros Židinyje, Bro-oklyn, N.Y. Vasario 16 šventės proga ir pažymint

11. Prof. gen. Stasys Dirmantas 1975/3 kovas; Autorius : Girnius Aantanas
Šių metų sausio 26 Chicagoj mirė generolas profesorius Stasys Dirmantas, sulaukęs 87 metų amžiaus.

12. Prof. Erich Hofmann 1975/3 kovas; Autorius : Bammesberger ALFRED
Šio straipsnio autorius dr. Alfred Bammesberger gimė 1938 m. Muenche-ne. Ten pat baigė filologijos

13. PAVOJINGI NEGALAVIMAI 1973/4 balandis; Autorius : Vt. Vt.
Demokratija nėra žmogaus prigimtoji dovana. Ji yra ilgos kovos su žmogaus barbariškais instinktais

14. PIANISTO MANIGIRDO MOTEKAIČIO REČITALIS 1974/4 balandis; Autorius : Algis Šimkus
Fortepijonas yra vienas sunkiau techniškai apvaldomų instrumentų. Aukštesniam lygiui šiuo instrumentu

15. PO JAUNIMO ŠVENČIŲ 1972/6 rugsejis; Autorius : S. K. R.
Pasaulio lietuvių jaunimo II kongresas praėjo sklandžiai: kaip planuota, taip įvykdyta. Kai pirmasis toks

16. PAX ROMANĄ ŽURNALAS DEMOGRAFINĖS PUSIAUSVYROS KLAUSIMU 1973/7 rugsejis; Autorius : Vt. Vt.
Jungtinės Tautos projektuoja 1974 metus skelbti Žmonijos Metais. Ta proga įvairios tarptautinės

17. PABALTIJO STUDIJŲ PUOSELĖJIMO DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS 1974/7 rugsejis; Autorius : Algis Norvilas
Sutikti aprašyti Pabaltijo Studijų Puoselėjimo draugijos (toliau — AABS, Association for the

18. PO HELSINKIO KONFERENCIJOS 1975/7 rugsejis; Autorius : Juozas Kojelis
Jau prieš dvidešimt metų prof. Juozas Brazaitis, analizuodamas santykių tarp Amerikos ir Rusijos

19. PRISIMENANT DU LIETUVOS DRAUGUS 1972/8 lapkritis; Autorius : J. G.
Būdami maža tauta, mažai esame ir žinomi. Negalime nė daug draugų turėti. Todėl juo labiau turime

20. PEDAGOGAS PETRAS MALDEIKIS 1974/10 gruodis; Autorius : Juozas Girnius
Šioje reklamos šalyje negali neklestėti ir žmonių reklama, neišskiriant nė autoreklamos. Nejučiomis,

21. PAPRASTUMAS, SUJUNGTAS SU ESTETINE VIZIJA 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : K. Žoromskis
Skulptorės Elenos Kepalaitės kūryba Elenos Kepalaitės skulptūrinės kūrybos lobis apima apie 20

22. PEN KLUBO DELEGATŲ SUVAŽIAVIMAS LONDONE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : A. L.
Praėjusių metų lapkričio 19-20 Londone įvyko tarptautinio PEN klubo delegatų suvažiavimas, kuriame

23. PIRMOJI POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II ENCIKLIKA REDEMPTOR HOMINIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Valdemaras Cukuras
Išrinkus naują popiežių, žmonės įdėmiai laukia jo pirmojo oficialaus žodžio, jo pirmosios

24. POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II IDĖJOS APIE EKUMENIZMĄ 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius
KELIAS Į KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ Atsistojęs prie Katalikų Bažnyčios vairo, popiežius Jonas

25. POEZIJOS DIENOS CHICAGOJE 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Juozas Prunskis
Septynerių metų apžvalga Čikagiškiai poeziją mėgsta ir gausiai lankosi į Jaunimo centro rengiamas

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai