Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos R

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. R. SPALIO REZISTENCINIS ROMANAS 1971/2 vasaris; Autorius : J. Grinius
R. Spalis, REZISTENCIJA, romanas, Cleveland 1969, Vilties leidinys, 429 psl.Recenzento uždavinys — apie

2. R. MIRONO KALBOS MOKSLO VADOVĖLIS 1972/9 gruodis; Autorius : Pranas Skardžius
R. Mironas. KALBOS MOKSLO PAGRINDAI; mokymo priemonė studentams neakivaizdininkams. Vilnius, 1971

3. RAKTAS, BET TIK PAŽANGIESIEMS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Jonas Duoba
ANTANAS RUBŠYS: Raktas į Naująjį Testamentą, Pirmoji dalis. Bendrija: Sąjūdis. Išleido Krikščionis

4. RUDENYS IR PAVASARIAI 1979/7 rugsėjis; Autorius : V. Kulbokas
ALBINAS BARANAUSKAS: Rudenys ir pavasariai, III d. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Viršelis V.O.

5. REŽISIERIUS IR RAŠYTOJAS 1948/14 gegužė; Autorius : Vertė A. Mks
Autorius yra žinomas Berlyno aktorius ir režisierius W. Liebeneiner. Čia duodamos jo įžanginės

6. ROMANO, DRAMOS, NOVELĖS KONKURSAS VALANČIAUS TEMA 1976/1 sausis; Autorius : Red.
Lietuvių Rašytojų Draugija skelbia vysk. Motiejaus Valančiaus tema romano, dramos, novelės konkursą ir

7. RAUDONAS MIRTIES ŽIRGAS 1976/5 gegužė; Autorius : Kęstutis Keblys
— Tai kam gyventi, jeigu reikia mirti?! — sudejavo Tšeris ir pravir-ko."(p. 136)Vaikiškai naivus

8. RUDENYS IR PAVASARIAI 1976/9 lapkritis; Autorius : V. Kulbokas
ALBINAS BARANAUSKAS: Rudenys ir pavasariai arba Užplynių Pultinevičius namie ir svetur. Lietuviškos

9. ROMO VIESULO PARYŽIETIŠKOS "DAINOS" 1960/1 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
Praeitų metų rudenį iš Paryžiaus grįžo dailininkas Romas Viesulas, parsiveždamas pluoštą naujų

10. R. SPALIO "ALMA MATER" 1961/7 rugsėjis; Autorius : A.T.
Tai bus bene pirmas veikalas iš lietuviškosios studentijos gyvenimo paskutiniaisiais nepriklausomybės

11. RAŠYTOJŲ DĖMESIUI 1947/9 gruodis; Autorius : Henrikas Radauskas
Per rašytojų suvažiavimą Augsburge buvo nutarta leisti lietuvių rašytojų metraščio antrą tomą, ir

12. RYTAI IR VAKARAI TARPTAUTINĖJE KNYGŲ MUGĖJE 1962/1 sausis; Autorius : Dr. J. Grinius
Prieš antrą pasaulinį karą tarptautinės reikšmės turėjo Vokietijos Leipzigo mugės. Tačiau šitam

13. ROMANAS APIE REZISTENTO NELAIMINGĄ MEILĘ 1962/1 sausis; Autorius : Dr. J. Grinius
(Alė Rūta: BROLIAI, London 1961, Nidos klubo leidinys, 319 psl.)Šis "Brolių" romanas įeina penktuoju

14. RUSŲ kultūros vadovėlis 1963/8 spalis; Autorius : V. Gidžiūnas
Jau kelinti metai Fordhamo jėzuitų universitete mūsų laikų rusų instituto studijoms, kaip direktorius,

Knygų leidyklos Terros savininkas Vladas Civinskas, išskyrus tik pačią pirmąją — "Prasilenkimo

16. REIKŠMINGAS ĮVERTINIMAS ANTANUI SMETONAI 1964/10 gruodis; Autorius : J. Ž-kis
Su Antano Smetonos asmenim 1964 metais siejasi trys įvykiai: 90 metų nuo jo gimimo, 45 metai, kai Lietuvos

17. R. SKIPIČIO ANTROJI ATSIMINIMŲ KNYGA 1968/1 sausis; Autorius : Vt. Vt.
R. Skipičio pirmoji atsiminimų knyga "Nepriklausomą Lietuvą statant" išėjo 1961. Joje buvo autoriaus

18. ROMANAS APIE DIDELĮ MIESTĄ IR NEDIDELĮ ŽMOGŲ 1968/3 kovas; Autorius : Titas Alga
"Vilnius. Miestas per pasaką pradėtas... Išdidus ir turtingas Vilnius ... Vilnius turtingas didžiūnais

19. RUTKŪNO "MĖLYNA DIENA" 1968/6 birželis; Autorius : A. V.
Benediktas Rutkūnas: MĖLYNA DIENA. Eilėraščiai. Putnam, Conn., 1967, 95 p. Nuo pirmųjų savo knygų

20. RŪTELĖ 1969/4 balandis; Autorius : Ignas Malėnas
Tai G. Česienės parengta ir Kultūros fondo 1968 m. gale išleista lituanistinių mokyklų skaitymo

21. RADAUSKO "EILĖRAŠČIAI" 1967/5 Gegužė; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Henrikas Radauskas: EILĖRAŠČIAI, 1965. Išleido Vytautas Saulius. 238 psl. Kaina $5.00 Henrikas Radauskas

22. RIMTAS ŽAIDIMAS 1955/6 birželis; Autorius : Jurgis Blekaitis
Paslepęs veidą po žodžiu, Rimtai žaidžiu, rimtai žaidžiu. L. Žitkevičius. Leonardas

23. RAUDONI BATUKAI arba JURGIS SAVICKIS 1952/1 sausis; Autorius : Leonas Miškinas
Pirmoji Jurgio Savickio novelių knyga "šventadienio Sonetai" išėjo 1922 metais (rodos, Berlyne), t. y.

24. RAŠOMOSIOS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 1954/4 balandis; Autorius : J. Balys
Noriu atkreipti mūsų rašto žmonių dėmesį į didelį lietuviškai-vokiš-ką žodyną, pradėtą leisti

25. Romanas "Ledlaužis" ar oficialioji mitologija? 1983/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Scrib.
Jonas Avyžius: DEGIMAI. Išleido Vaga, Vilnius, 1982, 504 psl. Retas pokario romanas okupuotoje Lietuvoje

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai