Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas R

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Reguiem Picasso ir Lipchitz'ui . . . 1975/4 balandis; Autorius : MINDAUGAS NASVYTIS
Dr. M. Nasvytis dėstė meno istoriją Clevelando valstybiniame un-te (anksčiau Fenn kolegijoje) nuo 1964,

2. Romualdo Lankausko tapyba 1979/3 kovas; Autorius : Lankauskas Romualdas

3. RAŠYTOJO IŠSIVADAVIMAS BILIŪNAS LAIŠKUOSE 1979/10 gruodis; Autorius : JUOZAS AMBRAZEVIČIUS-BRAŽAITIS
Menininkas yra tikrai savo laikų sūnus,bet vargas jam, kada jis yra sykiu ir jųauklėtinis ar net

4. ROMANO JONELIŪKŠČIO DAINŲ IR ARIJŲ VAKARAS TUBINGENE 1948/14 gegužė; Autorius : D. G. Š.
Balandžio 3 dieną jaunasis solistas davė pirmąjį savo viešą koncertą. Pirmojoje programos dalyje

5. RAŠYTOJO LAISVĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI 1948/15 birželis; Autorius : JONAS GRINIUS
I. KONFLIKTAS TARP RAŠYTOJO IR VISUOMENĖS Rašytojo ir apskritai menininko laisvės ir

6. Rodinas 1948/15 birželis; Autorius : A.
Nuotraukoje: August Rodin. Mąstytojas August Rodin gimė 1840 m. lapkričio 4 d. Paryžiuje. Jo tėvai

7. Rugsėjo simfonija 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : O. V. MILAŠIUS
  I   Aš sveikinu tave, ateinančią manęs sutikti, Kai mano žingsniai

8. RAUDONŲ, GELTONŲ IR MĖLYNŲ SPALVŲ VITRAŽAS APIE RUDENĮ 1948/21 gruodis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
VAZA Rudens diena, kaip mėlyno kristalo vaza Uždengia kalnus, mano širdį ir namus. O sodų

9. RUBAJATAI 1977/5 gegužė; Autorius : STASYS SANTVARAS
1.Draugystė tai širdžių giesmė, ištikimybei skelbt sutverta. Draugystė nuodėmes atleidžia, nuo kojų

10. RAUDA 1960/2 vasaris; Autorius : BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ
Dulce et decorum est pro patria mori. Morai, apdengti juoda marška. PANAKTINISVėliau: SESUO, MERGINA,

11. RAINER MARIA RILKE 1947/8 lapkritis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
„Aš buvau visose gyvenimo, viršūnėse“ R. M. R. „Iš nedaugelio žmonių, kuriuos

12. Relikvijos 1963/6 birželis; Autorius : NERIMA NARUTĖ
V. Ignas — PIETA (medžio rėžinys)SANSKRITO MOTERYSMoterys, kantičkų graudulių giedotojos.Ir

13. RENATA 1965/9 Lapkritis; Autorius : ALĖ RŪTA
Ištrauka iš apysakos "Tiltas virš Okeano" Ji pakelia mano galvą, pakreipia, pilia šaukštuku

14. Renku sudaužytą mozaiką - Eilėraščiai 1968/8 spalis; Autorius : Julija Švabaitė
JAUNAS KŪDIKIO DIEVAS Jaunas kūdikio Dievas Numirė, vos užgimęs, Nutilo neprakalbėjęs Balto

15. RŪKAS PAJŪRY (eil.) 1966/9 Lapkritis; Autorius : Sesuo M. Antanina, F. M. M
Per naktį Oras pilnas šnabždėjimo vandens. Paryčiu Dangus nusileido jūron, Prislėgdamas netyčia

16. Ramybė man (eil.) 1950/2 vasaris; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
Aš, vergas nepriklausomos dainos, fanatiškai dainuodamas audras ir laisvą, platų vėją — dainavau

17. Rudenėlis (eil.) 1950/9 lapkritis; Autorius : P. STELINGI8
Tai ne gegužis soduose vyšnių šakas linguoja, Tai ne pavasaris džiaugsmingai siaučia. O rudenėlis

18. RUDENS ELEGIJOS 1951/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS MIKUCKIS
I Dulkėtą kelią Nuklojo nubyrėję lapai. Prieš mano liūdesio pirkelę Nusilenkė nudžiūvę

19. RUDENS ŽEMĖ (eil.) 1951/10 gruodis; Autorius : O. OBCARSKAS
Į rudens pilkąsias lygumas įsižiūrėjęs, begalinį liūdesį sieloje pajuntu. Taip krūtinę slegia

20. ROŽIŲ VAINIKAS 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : MYKOLAS VAITKŪS
Skiriu Jubiliatui kun. J. Vaitekūnui   APREIŠKIMAS Lyg stebuklo žaibas, mirksniu erdvę skelia

21. RAUDONA SKARELĖ 1952/1 sausis; Autorius : VINCAS RAMONAS
Tumosų laukai siekė Šunskų girią, o trobesiai buvo išstatyti ant pat Šešupės kranto. Iš sodo vaikai

22. RETOS DAINOS — GRAŽUOLĖS 1952/8 spalis; Autorius : JONAS BALYS
Mūsų dainų lobyne visko yra. Literatus ar poetus gal daugiau domina grynai lyrines dainos ir jų

23. RUBINO ŠIRDIS 1954/1 sausis; Autorius : SONĖ TOMARIENĖ
Kitą kartą, dar baudžiavos laikais, gyveno labai turtingas ponas. Turėjo jis dešimtis dvarų, šimtus

24. RYTMEČIAI 1954/5 gegužė; Autorius : CZESLAW MILOSZ
Namas buvo augštas. Tamsoje šliaužė didelis mūras virš klevo lapų šlamesio, virš greitų kojų

25. ROMO VIESULO PARODA 1956/4 balandis; Autorius : V. K. Jonynas
Romas Viesulas, jauniausias savo meniniu išsimokslinimu mūsų grafikos šeimos narys, New Yorko

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai