Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978 Letter: S
Categories 1978
1 sausis (13), 10 gruodis (17), 2 vasaris (8), 3 kovas (16), 4 balandis (18), 5 gegužė (19), 6 birželis (17), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (18), 9 lapkritis (20)
 

1. ST. YLOS "JURGIS MATULAITIS" 1978/5 gegužė; Autorius : Viktoras Rimšelis
STASYS YLA: Jurgis Matulaitis. Asmenybės apybraiža. Išleido Nekalto Marijos Prasidėjimo seserys, Putnam,

2. SAUJA SKATIKŲ 1978/5 gegužė; Autorius : Sh. Hol.
KAZYS ALMENAS: Sauja skatikų. Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1977. 249 psl.Nors naujausias Kazio

3. SKAUTIŠKŲJŲ VIENETŲ VADOVAI IR VADOVĖS 1978/5 gegužė; Autorius : V.s. Pr. Karalius
Tokiu pavadinimu stambią, apie 500 puslapių, knygą pernai pavasarį išleido Lietuvių Skautų Brolija ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai