Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai S

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. Stasys Šalkauskis lietuvių tautinės misijos raidoje 1971/10 gruodis; Autorius : Juozas Brazaitis
1. Žmonės ir tautos su ambicija. — Ameri-koje įprasta apie žmogų teirautis: kokia yra jo"ambicija"?

2. Stasio Šimkaus "Pagirėnai" 1973/7 rugsejis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Stasys Šimkus (1939 - 40 m., viena paskutinių nuotraukų)Lietuviškos operos istorijos parašteiKiek

3. SIMUI SUŽIEDĖLIUI 70 METŲ 1973/9 lapkritis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
Per 70 metų gyvenimo kelią žmogus jame įspaudžia žymes, liudijančias jo atliktus darbus, kūrybinius

4. SUKRĖTIMAS VAKARUOSE 1948/14 gegužė; Autorius : Pr. G.
,,Vakarų fronte nieko naujo“... Ši M. Remarko antraštė tebetinka ir šiandien paženklinti Vakarų

5. Studentų Ateitininkų žiemos stovykla 1949/22 balandis; Autorius : red.
A K A D E M I N I S G Y V E N I M A SJau kuris laikas, kaip Studentų Ateitininkų Sąjunga rengia savo

6. SOCIALINIS GYVENIMAS 1949/23 birželis; Autorius : red.
Grynųjų idėjų pavojus. - Kanauninkas C a r d i j n , JOC steigėjas ir vadas, yra sykį pasakęs, kad

7. STUDENTŲ IR MOKSLEIVIŲ STOVYKLA 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. U.
Vasaros atostogų metu Studentų ir Moksleivių Ateitininkų Sąjungos surengė vasaros stovyklą prie

8. STASYS TIJŪNAITIS 1977/8 spalis; Autorius : ANTANAS J. VASAITIS
Tie du žodžiai, lyg magiška lazdelė, nukelia mane į anas tolimas dienas, kada vaikas, ilgais vakarais

9. Su Telesforu Valiumi 1970/7 rugsėjis; Autorius : Algimantas Banelis
(Iš pasikalbėjimo įrašo magnetinėje juostoje, Toronto 1970.11.12)Dailės kūrinio negalima išaiškinti

10. Studijų savaitėje Prancūzijoj atstovauta ir Lietuva 1947/7 spalis; Autorius : P. Vilutis
AKADEMINIS GYVENIMAS„Les Somaines Etudiantes Internationales“ buvo suorganizuota pirmą kartą

11. ST. ŠALKAUSKIS KAIP "GYVAS ŽMOGUS" 1961/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
KOKS ŠALKAUSKIS IŠKYLA IŠ ERETO PARENGTOSIOS MONOGRAFIJOS"Atvaizduosiu gyvą žmogų, o ne mirusį

12. SVEIKINAME MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIMĄ 1969/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
Padėkos dienos savaitgalio metu, lapkričio 26-30, Čikagoj šaukiamas lietuvių mokslininkų suvažiavimas,

13. SUSITIKIMAI SU JERONIMU KAČINSKU 1967/4 Balandis; Autorius : DARIUS LAPINSKAS
Jeronimas Kačinskas — kompozitorius, dirigentas, mokytojas — mano mokytojas dirigavime,

14. SVEČIUOSE PAS VIZIJŲ POETĄ 1954/9 lapkritis; Autorius : PAULIUS JURKUS
Yra pasauly tik jaunystė, saule ir namai. Vytautas Mačernis, iš IV vizijos   Tai buvo 1944 metų

15. SKUPTORIŲ JUOZĄ ZIKARĄ PRISIMINUS 1954/10 gruodis; Autorius : Paulius Jurkus
Juozas Zikaras, nuo kurio mirties lapkričio 10 suėjo dešimt metų, buvo vienas iš skulptūros meno

16. SKULPTORIAUS ALEKSANDRO MARČIULIONIO KŪRYBA 1983/1 sausis-vasaris; Autorius : V. VIZGIRDA
Skulptorius Aleksandras Marčiulionis gimė 1911 m. kovo 3 d. Žaga-riškių kaime, Garliavos vis., Kauno

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai