Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 Letter: T
Categories 1951
1 sausis (24), 10 gruodis (26), 2 vasaris (20), 3 kovas (22), 4 balandis (27), 5 gegužė (23), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (22), 9 lapkritis (22)
 

1. Trumpai 1951/1 sausis; Autorius : Red.
*    Sausio 13 d. Londone atidaryta Karališkoj Akademijoj prancūzų modernistų

2. Trumpai 1951/2 vasaris; Autorius : Red.
*    Lietuvoje praėjusiais metais gegužes mėn. mirė prof. Augustinas Janulaitis. Jis gimė

3. Trumpai 1951/3 kovas; Autorius : Red.
•    Vasario 13 d. poetui Faustui Kiršai suėjo 60 metų. šitą sukaktį Bostono Rašytojų Klubas

4. Trumpai 1951/3 kovas; Autorius : Red.
•    Prof. K. V. Banaitis turi savo muzikos studiją Brooklyne. Pastaruoju laiku, remiamas

5. Trumpai 1951/4 balandis; Autorius : Red.
•    Dail. Telesforas Valius dalyvauja Kanados apžvalginėje meno parodoje. Kiekvienas

6. Trumpai 1951/4 balandis; Autorius : Red.
•    Profesorių Draugijos naują valdybą sudaro: A. Gylys — pirmininkas, K. Zaikauskas — vicep.,

7. Trumpai 1951/5 gegužė; Autorius : Red.
Gilinamos šv. Rašto studijos. Šv. Sosto oficijozas "Actą Apostolicae Sedis" 42 (1950) paskelbė

8. Trumpai 1951/7 rugsėjis; Autorius : Red.
•    Benedetto Croce, žymusis italų filosofas, vasario 25 atšventė savo 85 metų

9. TARPTAUTINIS KATALIKŲ KONGRESAS KAIMIEČIŲ PROBLEMOMS TIRTI 1951/8 spalis; Autorius : Dr. Vl. Viliamas
Kongresas įvyko Castelgondolfo, popiežiaus vasaros rezidencijoje, 1951 m. birželio 23 — liepos 2

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai