Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija T

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. TABAKAS IR JO ALKALOIDAI 1971/5 geguze; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Rūkymas, kartu ir tabakas, pastaruoju laiku yra tapę karštų diskusijų objektu ryšium su paskelbtais

2. TEILHARD'O KRIKŠČIONYBĖ 1973/2 vasaris; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas?Tęsinys iš sausio numerio Krikščionių Dievas ar pagonių

3. TAUTOSAKOS IR DRAMOS SĄLYTIS 1974/2 vasaris; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
Tautosakiškai nuspalvintos poezijos potvynis nuo penktojo dešimtmečio vidurio apsėmęs Pabaltijį, ir

4. Teilhard'o krikščionybė 1973/3 kovas; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas? Tęsinys iš vasario numerio — pabaiga c. Teilhard'o

5. Tiesos samprata James'o pragmatizme 1975/3 kovas; Autorius : SKRUPSKELIS KĘSTUTIS
Dr. Kęstutis Skrupskelis, filosofijos profesorius University of South Carolina, Columbia, S.C., yra vienas

6. Teilhard'o krikščionybė 1972/9 gruodis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas? Mūsų filosofas Antanas Maceina į pasirinktųjų "Didžiųjų

7. TAUTINIO AUKLĖJIMO PROBLEMA TREMTIES MOKYKLOJE 1948/11 vasaris; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Tautinio auklėjimo uždavinys mokyklai yra visada aktualus. Kada kalbama apie mokyklos pareigą

8. TAUTA IR NACIJA 1976/2 vasaris; Autorius : ANTANAS KLIMAS
1954 metais Vilniuje išleistame Dabartinės lietuvių kalbos žodyne skaitome:tauta (4) 1. istoriškai

9. TU ES SACERDOS 1949/23 birželis; Autorius : „Aidų“ sambūris
ARKIVYSKUPO JUOZAPO SKVIRECKO ĮŠVENTINIMAS KUNIGU Šis straipsnelis yra paimtas iš paties J. E. Kauno

10. Taktika kovoje su blogybėmis 1947/3 birželis; Autorius : A. Mc.
RELIGINIS GYVENIMAS Kartas nuo karto kova su blogybėmis sukelia visuomenėje nerimo ir net

11. TEILHARD DE CHARDIN APIE ŽMOGAUS VEIKSMŲ SUDIEVINIMĄ 1964/1 sausis; Autorius : KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, M.I.C.
1. Bendras straipsnio turinysKlausimas, kurį kunigas Teilhard de Char-din kelia savo straipsnyje "Mūsų

12. TAIKA, PACIFIZMAS IR DEFETIZMAS 1965/10 Gruodis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
rudens faktai diktuoja šią antraštę. Tai, pirma, pop. Povilo VI spalio 4 kelionė į Jungtines

13. TEILHARD DE CHARDIN PASAULĖVAIZDIS 1968/5 gegužė; Autorius : KUN. DR. PETRAS CELIEŠIUS
Prancūzų jėzuitas Pierre Teilhard de Char-din (1881-1955) išgarsėjo visame pasaulyje, bet drauge tapo

14. TEILHARD DE CHARDIN ISTORINIS MONIZMAS 1968/5 gegužė; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
Tradicinis istorinis monizmas ir jo kritika Kai didieji mokslininkai vad. švietimo laikais susekė naujus

15. TIKĖJIMO KRIZĖ IR PASAULIEČIAI 1969/1 sausis; Autorius : ANTANAS MACEINA
"O kuo jūs mane laikote?" (Mat. 16, 15) Maždaug prieš 20 metų dėsčiau mintį, esą "santykis su

16. TAUTINĖS ATSPAROS PAVIDALAI 1969/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
I Marga yra visatos sudedamųjų dalių sąranga. Joje yra dar daug paslapčių, palikusių už mūsų

17. TEILHARD'O DIEVAS 1969/5 gegužė; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Keletas pastabų A. Maceinos "Religijos ir evoliucijos" klausimu Teilhard'o pasaulėžiūros sekėjai ir

18. TECHNIKA IR DVASIOS KULTŪRA 1950/4 balandis; Autorius : BRONIUS STOČKUS
Technikos ryšys su kultūros visuma arba su vadinamąja dvasios kultūra yra tik viena iš daugelio mūsų

19. Tautinės sąmonės ugdymas ir išlaikymas emigracijoje 1950/9 lapkritis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
Mūsų tūkstančiai, ir mes mirties nebijom: Veda mus šviesi tikėjimo liepsna Į tenai, kur puošis

20. Teateinie Tavo Karalystė 1950/10 gruodis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
I. Tikintysis kasdien, ir ne po kartą, kalba "Tėve mūsų" ... — Viešpaties maldą. Kad šią maldą

21. TAUTINIŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VIETA SAVOSE BAŽNYČIOSE 1951/7 rugsėjis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Likę našlaičiais dar tiek maži, kad savo motinos nebeatmeną, berniukas ar mergaitė užaugę ir

22. TIKROSIOS BŪTIES BEIEŠKANT 1951/10 gruodis; Autorius : A. LIAUGMINAS
Mūsų aplinkos daiktai yra laikini ir nepastovūs: jie atsiranda ir pranyksta. Kiekvienas daiktas, ar jis

23. TARP MIRTIES IR MITO 1967/4 Balandis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Žmonės vaidina gyvenimo dramą, ir tai mes vadiname istorija. Kiekvieną kartą, kai mes susiduriame su

24. TARP HEROIZMO IR REALIZMO Pratęsiant pokalbį su F. Jucevičiumi 1967/4 Balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Kun. dr. F. Jucevičius savo aukščiau įdėtame straipsnyje kritiškai pervertina mūsų tautos ir jos

25. TAUTIŠKUMO PROBLEMA TREMTYJE 1955/2 vasaris; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Tautos kilmė ir esme. Tautiškumas yra degančiai aktualus mūsų dienų klausimas, išaugęs į

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai