Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969 Letter: V
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

1. VISUOMENĖS TARNYBOJE PRANAS VAINAUSKAS 1969/3 kovas; Autorius : Domas Jasaitis
1969 sausio 26 suėjo Pranui Vainauskui septyniasdešimts metų. Gimė Gasčiūnų bažnytkaimyje, Šiaulių

2. V. MAČERNIO ŽUVIMO APLINKYBĖS 1969/4 balandis; Autorius : J. G.
šį rudenį spalio 7 sukaks jau dvidešimt penkeri metai nuo Vytauto Mačernio mirties. Žuvo jis savo

3. VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS 1969/5 gegužė; Autorius : K. P. C.
Po vysk. Pr. Brazio, MIC, staigios mirties ilgai buvo laukta ir daug spėliota, kuris iš lietuvių kunigų

4. VOKIEČIŲ RAŠYTOJŲ GRUPĖ 47 PO 12 METŲ 1969/7 rugsėjis; Autorius : Rimvydas Šliažas
Vokiečių literatų grupė "Gruppe 47" (pavadinta pagal savo įsteigimo metus) yra pati didžiausia ir

5. VASAROS VISUOMENINIS SAMBRŪZDIS 1969/7 rugsėjis; Autorius : Al.
Vietinė veikla kolonijose vasarą nutrūksta, išskyrus vieną kitą pikniką. Užtat atostogų metas sudaro

6. VISŲ LAIKŲ APAŠTALAS 1969/8 spalis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
El Greco — Šv. Pranciškus Asyžietis  (Museo del Prado) Šv. Pranciškaus aktualumas Labai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai