Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1955 Letter: V
Categories 1955
1 sausis (22), 10 gruodis (18), 2 vasaris (24), 3 kovas (25), 4-5 balandis-gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (19), 9 lapkritis (18)
 

1. VYTAUTO AUGUSTINO FOTO MENAS 1955/2 vasaris; Autorius : Paulius Jurkus
Vytautas Augustinas mūsų foto istorijoje užima itin svarbią vietą. Iki jo ano meto fotografai daugiau ar

Kai 1904 metais Petrapilio viešosios bibliotekos tarnautojas Silv. Baltramaitis paskelbė antrąjį

3. VINCO KRĖVES VARDO PREMIJA 1955/6 birželis; Autorius : L. G.
Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrealyje Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija 500 dol. gegužės 11

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai