Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1980 4 liepa-rugpjūtis
 

1. ALGIRDAS LANDSBERGIS- KOMPOZITORIUS ŽODŽIAIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Violeta Kelertienė
ALGIRDAS LANDSBERGIS: Muzika įžengiant į neregėtus miestus. Ateitis, 1979, 127 p.Lietuvių Rašytojų

2. Širdis iš granito (R. Spalis) 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Arv. R.
R. SPALIS: Širdis iš granito. Romanas. Išleido Viltis. Cleveland. 1979 m. 380 psl. Kaina 10 dol.Šiuo

3. AR KALBATE LIETUVIŠKAI? 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Masionis
Ne tik JAV, bet ir kituose kraštuose, kur veikia bent kokia lietuviška mokykla, paskutiniame

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
    LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Penktas tomas. (1978-1979). Leidinys skiriamas Vilniaus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai