Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1980 5 rugsėjis-spalis
 

1. Laivai ir uostai (Aloyzas Baronas) 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : V. K.
rašytojas, poetas, humoristas, žurnalistas. Draugo redaktorius, rugsėjo 7 d. miręs Chicagoje. Velionis

2. VASAROS VIDUDIENIS 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Rimvydas Šilbajoris
LIUDAS DOVYDĖNAS. Vasaros vidudienis. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. Chicago, 1979 m.

3. KORSAKIENĖS IR BŪTĖNO ATSIMINIMAI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Audrius T.
Prieš kokį dvidešimt metų Lietuvoje paplito atsiminimų rašymas. Tada daugiausia rašė seni

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Juozas Brazaitis: RAŠTAI, I t (Tumas-Vaižgantas, Dambrauskas-Jakštas, Donelaitis, Daukantas,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai