Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1980 6 lapkritis-gruodis
 

1. GIESMĖS ŽYDĖJIMO METAS 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Aug. Raginis
BALYS AUGINAS: Giesmės žydėjimo metas. Lyrika. Cleveland, Ohio, 1979 m. Išleido Clevelando lietuvių

2. OSKARO MILAŠIAUS LYRIKA LIETUVIŠKAI 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : JONAS GRINIUS
.V. MILAŠIUS, Septynios vienatvės, vertė ANTANAS VAIČIULAITIS, Chicago 1979, Lietuviškos knygos klubas,

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
Antanas Vaičiulaitis: IR ATLĖKĖ Volungė. Eilių knyga. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga 1980.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai