Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1979
Categories 1979
1 sausis (16), 10 gruodis (18), 2 vasaris (14), 3 kovas (15), 4 balandis (17), 5 geguze (17), 6 birželis (16), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (18), 9 lapkritis (16)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1979/1 sausis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
AKIMIRKABalta užuolaida mėnulio šviesoje. Geltoni aukso amžiaus Kūnų spalvos jurginai.Stalas. Aplinkui

2. Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai 1979/2 vasaris; Autorius : Kotryna Grigaitytė
VIDUVASARISKai vasara išsišakoja, nuo pirmojo rasos įsižiebimo, žaliais stogais čiulbėjimai upeliais

3. Nakties svajonės (eilėraščiai) 1979/3 kovas; Autorius : Jonas Zdanys
Kranklio sparnas prilipo prie Dievo aklos akies. Akis pradėjo ašarot. Pasaulis pradėjo kraujuot.*Šautuvai

4. Jaunasis ūkininkas ir stogadengys 1979/3 kovas; Autorius : MARIUS KATILIŠKIS
Jaunųjų ūkininkų rateliui priklausė Rutkaus sūnus Juzis. Jis pasirinko auginti pomidorus, pri-sidiegė

5. Romualdo Lankausko tapyba 1979/3 kovas; Autorius : Lankauskas Romualdas

6. Eilėraščiai 1979/4 balandis; Autorius : Pranas Visvydas
UŽUOLAIDALangas, plonyte užuolaida užklotas, lyg pasakiškas Samarkando skėtis, mėgina šilko liaunamu

7. Pastabos apie Tomo Venclovos poeziją 1979/4 balandis; Autorius : Rimvydas Šilbajoris
Iš lietuvių poetų įpratom laukti paprastos, širdingos" kalbos, tiesiogiai išreiškiančios kūrėjo

8. Kardinolo pati miršta 1979/4 balandis; Autorius : Liudas Dovydėnas
Jis pakvietė:— Pasileiskim žemyn, prie upelio.Jo paties obliuotų lentų laiptais gražiai dėliojom

9. Jolantos Janavičienės keraminės skulptūros 1979/4 balandis; Autorius : Jolanta Janavičienė
Jolanta Janavičienė studijavo keramika Taikomosios dailės instutu-te Freiburge, Vokietijoje, ir meno

10. PAVASARIO APEIGOS 1979/5 geguze; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
Rimgaudui ir DaivaiAtvedžiau nuotakątropikų saulėn,kad vėjas nuglostytų veidus,kad palmės

11. Alfonso Dargio tapybinės kompozicijos 1979/5 geguze; Autorius : Alfonsas Dargis

12. Seno žvejo sakmės apie Jūratę 1979/5 geguze; Autorius : J. PUŠINIS
(Ištraukos) Skiriu M. K. Čiurlioniui atmintiMALDA Į JŪRĄPalaimink, Jūra, šiandien mano triūsą, Nes

13. DAIL. ALFONSAS MOTIEJŪNAS 1979/5 geguze; Autorius : ALFONSAS MOTIEJŪNAS
DAIL. ALFONSAS MOTIEJŪNAS, miręs balandžio 7 Lietuvoje, pasižymėjo dramatiškais gimtosios žemės

14. "Kontinentas" mūsų akimis 1979/5 geguze; Autorius : Jurgis Gliauda
Žurnalas, kaip jūs žinote — vampyras. Tai žinoma kiekvienam redaktoriui. Žurnalas, laikraštis —

15. Eilėraščiai 1979/6 birželis; Autorius : Leonas Lėtas
DAINAGražus lietus! — Jis krenta ant tavęs, JisBlizgaRytmečio šviesa,Įdrėkusia skarda

16. Karštis 1979/6 birželis; Autorius : Jurgis Jankus
Karštis taip įsitižo, kaip nebeatmenu kada. Aldona, šiaip viskam pakanti, aną dieną nebeištvėrė:—

17. ANTANO MONČIO piešiniai Kryžiaus kelių skulptūroms (tušas) 1979/6 birželis; Autorius : MONČYS ANTANAS

18. Eilėraščiai 1979/7 rugsėjis; Autorius : Alfonsas Gricius
DIENŲ DETALĖKalvų estradoj raizgės keliasĮ tingų horizontą.Iš vasaros vakardienųČigonų

19. INTELIGENTŲ STALAS 1979/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS TULYS
Autorius, miręs 1977 sausio 15, šią novelę buvo skyręs Aidams. Jo novelių pomirtinę knygą suredagavo

20. Eilėraščiai 1979/8 spalis; Autorius : Domicėlė Demie Jonaitienė
DIDYSIS PENKTADIENISPer ledus, per sniegąšis rytas įžiebiatamsų pasaulįsu krokusais —melsvomis

21. LIETUVIŲ DAILĖS VINGIAI DABARTIES LIETUVOJE 1979/8 spalis; Autorius : VIKTORAS VIZGIRDA
Dail. V. Vizgirda kelionių metu Lietuvoje turėjo progos artimiau susipažinti su tenykščių dailininkų

22. Meno reprodukcijos 1979/8 spalis; Autorius : Red.
V.Veiverytė

23. PRIE SLENKSČIO 1979/8 spalis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Populiarus daktaras Petkus buvo nuolat šaukiamas per garsiakalbį, ir kai užsnūsdavau, nugalėdamas kojos

24. Iš ciklo "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio" (eil.) 1979/9 lapkritis; Autorius : Kazys Bradūnas
Iš ciklo "Užeigoje prie Vilniaus vieškelio"SLENKSTISŽolė, akmuo ir slenkstis, Kampinė, kryžius ir

25. MANO GIMINĖS GIESMĖ 1979/10 gruodis; Autorius : Jonas Aistis
MANO GIMINĖS GIESMĖMano gimine,Kas tu esi?Iš kur tu atėjus?Kada ir kaip atkeliavus?Ar prategiuAtsargia ir

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai