Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1979
Categories 1979
1 sausis (16), 10 gruodis (18), 2 vasaris (14), 3 kovas (15), 4 balandis (17), 5 geguze (17), 6 birželis (16), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (18), 9 lapkritis (16)
 

1. Jonas Puzinas apie save ir apie kitus 1979/4 balandis; Autorius : Jurgis Jankus
Juostelėn įkalbėtas žodis Šiuo Jurgio Jankaus juostelėn įrašytu prof. dr. Jono Puzino pasisakymu

2. Pirmieji lietuviai Bostone 1979/4 balandis; Autorius : Algirdas Budreckis
Minint Amerikos dviejų šimtų metų sukaktį, dažna tautybė kreipė ypatingą dėmesį į Bostoną, į

3. JONAS PUZINAS APIE SAVE IR APIE KITUS 1979/5 geguze; Autorius : JURGIS JANKUS
Jurgio Jankaus įrekorduoto autobiografinio pasisakymo tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 4.Aplinkybės, kuriomis

4. Iš darbo Lietuvių Enciklopedijoje 1979/6 birželis; Autorius : Juozas Girnius
Informacinių nuotrupų žiupsnis Per dvidešimt penkerius metus (1953-78) iškeistos ir Lietuvių

5. KUN. K. GARUCKO LAIŠKAI VYSK. J. LABUKUI 1979/7 rugsėjis; Autorius : Administrator
Spausdiname porą kun. Karolio Ga-rucko laiškų vysk. Juozui Labukui, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų

6. ŽVILGSNIS Į JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ IR JOS ATEITĮ 1979/7 rugsėjis; Autorius : Antanas Gailiušis
Žvelgiant iš laiko perspektyvos į ateitį, netenka ieškoti atliktų darbų, istorijos užfiksuotų

7. Telesforas Valius (Fragmentai in memoriam) 1979/7 rugsėjis; Autorius : Romas Viesulas
Mano ryškiausias ir labiausiai įspūdį palikęs sąlytis su Telesforu Valiumi, kaip su kūrėju ir

8. KOMPOZITORIUS JULIUS GAIDELIS 1979/7 rugsėjis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Kompozitorius Julius Gaidelis jau peržengė savo gyvenimo septyniasdešimtuosius metus. Šiuo metu jis

9. LIETUVIŠKOJI LUCIA DI LAMMERMOOR CHICAGOJE 1979/8 spalis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Gina Čapkauskienė - Lucia di Lammermoor ir Jonas Vaznelis - Raimondas (nuotr. J.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai