Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1948
Categories 1948
10 sausis (28), 11 vasaris (30), 12 kovas (24), 13 balandis (34), 14 gegužė (29), 15 birželis (22), 16-17 liepa-rugpjūtis (28), 18 rugsėjis (19), 19 spalis (24), 20 lapkritis (21), 21 gruodis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. BALTŲ UNIVERSITETO LITUANISTINIAI DARBAI 1948/10 sausis; Autorius : A. Mažiulis
Tuojaus po karo audrų pradėtas Hamburge kurti Baltų Universitetas mums teikė daug vilčių: tęsti

2. NOBELIS IR DAILIOJI LITERATŪRA 1948/10 sausis; Autorius : Juozas Lingis
... Mano likusis iškeičiamasia turtas turi būti paskirstytas taip: kapitalas, kurį vykdytojai iškeis

3. LENKIJA SKERSVĖJYJE TARP RYTŲ IR VAKARŲ 1948/10 sausis; Autorius : J. Cicėnas
  Įvedamosios mintys „NYT“ rašo: Iš Atlanto Chartos anapus geležinės uždangos neliko ir

4. TRIUKŠMAS DĖL MAŽMOŽIO IR ŠALTYJE GIMUSI ŠILUMA 1948/10 sausis; Autorius : Stasys Pilka
 Norisi prakalbėti apie lietuvišką mėgėjų teatrą. Jau dveji metai, kai nelauktose Vokietijos

5. IŠ NAUJOSIOS LITERATŪROS 1948/10 sausis; Autorius : Red.
Vokietijoje kritikos dėmesį atkreipė Helmuto Thieliekės išleista krikščioniškosios antropologijos

6. RADARAS 1948/10 sausis; Autorius : Red.
Radar (Radis Detaction and Ran-s ging — radijo būdu susekimas ir matavimas), vokiečių vad. Funkmess,

7. VIRAI IR JŲ BIOLOGINĖ PROBLEMA 1948/10 sausis; Autorius : Red.
(Science et vie)   Jieškant tikslaus ir galutino aptarimo, kas yra gyvybė bei gyvas organizmas, ir

8. Mūsų buityje 1948/10 sausis; Autorius : Red.
Prof. V. Jungfers , dabar ordinarinis profesorius Erlangeno universitete ,anksčiau 17 metų dėstęs

9. TECHNIKA IR JOS PRIEŠAI 1948/11 vasaris; Autorius : Prof. S. Kolupaila
1947 metų rudenį Darmstadte įvyko tarptautinis inžinierių rengimo kongresas (International Congress for

10. SVETIMIEJI APIE BALIO VESTUVINIUS PAPROČIUS 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Vokiečių kalba leidžiamam žurnale „Zeitschrift fūr slawische Filologie“ (19t. 2 sąs.) Walter

11. Apie viska... 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Dr. Trochas, Pyrmonto klinikųvedėjas, pasigaudamas atominės energijos, panaudotos mokslo tikslams,

12. KAI KAS IŠ „ATEITIES“ VEIKLOS 1948/11 vasaris; Autorius : K.
Pastaruoju metu Lietuvių Katalikų Studentų Sąjungos „Ateities“ veikla atnešė naujų laimėjimų.

13. ŽIEMOS STOVYKLA ŠVAZVALDE 1948/11 vasaris; Autorius : Jk.
Šveigmatto kaimelyje, Lorracho apskrityje Švarzvalde 1947. XII. 30 — 1948. 1. 8 įvyko Akadem. Jaun.

14. IŠ SPAUDOS ISTORIJOS BRITŲ ZONOJE 1948/11 vasaris; Autorius : J. Cicėnas
1. Iš anksto žinotina „Šių dienų mūsų kelias tiesus ir aiškus. Ne salioninė gražbylystė rūpi,

15. Trumpai... 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
* Išsiskirstydami po įvairius kraštus, lietuviai tremtiniai pasigenda ypač dviejų dalykų:

16. MARGUMYNAI 1948/11 vasaris; Autorius : Red.
Kelionei turi gauti žmonų sutikimą Anglijoje paskelbtas patvarkymas, kad vedusieji vyrai, norėdami

17. PAGALIAU LITERATŪROS ŽURNALAS 1948/12 kovas; Autorius : K. P.
Gintaras. Pirmosios knygos. Neperiodinis literatūros žurnalas. Vasaris, 1948. Redaktorius

18. PIETŲ AMERIKOS LITERATŪROS KELIAI 1948/12 kovas; Autorius : Red.
Devyniolikto amž. Pietų Amerikos rašytojai nėra perdaug savarankiški: jų daugumas seka ispanų

19. VOKIEČIŲ DABARTIES FILOSOFIJA 1948/12 kovas; Autorius : Vincas Vyčinas
(Pabaiga) Karl Jaspers. Pagrindinės Jaspers'o filosofijos pagrindinė tema yra egzistencija. Egzistencija

20. STUDENTŲ ATEITININKŲ ŽIEMOS STOVYKLA 1948/12 kovas; Autorius : P.
Didžioji Stud. Ateitininkų S—gos žiemos stovykla, prasidėjusi vasario 8 d. ir trukusi visą mėnesį,

21. LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS DABARTIS IR ATEITIS KANADOJE 1948/12 kovas; Autorius : Juozas Kralikauskas
ĮVADINĖS PASTABOS Lietuvių tremtinių emigracijos į Kanadą suintensyvėjimas yra

22. DIDELIS DARBAS 1948/13 balandis; Autorius : Zenonas IVINSKIS
Mūsų tremties spauda, užimta savais rūpesčiais ir savų leidinių vertinimu, iki šiol nėra

23. Paminėtas Vydūno jubiliejus 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Kovo mėnesyje tiek spaudoje, tiek stovyklose plačiai paminėtas rašytojo ir filosofo Vydūno 80 metų

24. Adomo Varno jubiliejus ir .... 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Nešdamas sunkią tremties dienų naštą, kūrybiniai nepalūžęs, dailininkas Adomas Varnas švenčia

25. CHEMOTERAPIJOS PAŽANGA 1948/13 balandis; Autorius : Pn.
Chemoterapija pastaraisiais laikais yra padariusi milžinišką pažangą. Nors medicinai ir moderniesiems

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai