Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1949 25 spal.-lapkr.
 

1. SŪNUS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS, ARGENTINA
Vienatvėj neramus subrendo,Kančios ir sielvarto sūnus.Jis eina vis rankas į tolumas ištiesęs:Jam

2. Eilėraščiai 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : VINCAS JONIKAS
MARIŲ PASAKANeramu, sesele Aiste, Šiaurei uždegant pašvaistę. Šaukia ji tave namučio, Kai nuo marių

3. JUODVARNIAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : PAULIUS JURKUS
(TĘSINYS)  IVLyg ėriukai kalvos būreliu sustoję, Taikstosi už dvaro prisiglaust kaitroj; Garbanėlės

4. ŠEŠĖLIS 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : JONAS GRINIUS
Žygimanto Augusto privatus kabinetas („Gulbės Giesmės“ epilogas), išmuštas juodais apmušalais.

5. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS POEZIJA 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS, JAV
INDIVIDUALIZMO ATGIMIMAS IR ĮSIGALĖJIMAS III. SĄJŪDŽIAI PO „KETURIŲ VĖJŲ“„Keturi Vėjai“

6. DU SONETAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : JONAS MEKAS
PIRMAS Melsvam virpėjime išgeso snaigės. Dabar — apsvaigęs aš nuo žydėjimo.  Kiekvieną lapą,

7. DOSTOJEVSKIS IR MŪSŲ LAIKAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Kun. Dr. Voldemaras Cukuras
L I T E R A T Ū R ARyšium su egzistencialinės krypties išsivystymu filosofijoje ir chaotiška būkle

8. LIETUVIAMS RAŠYTOJAMS TREMTYJE 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Juozas Kėkštas
(Atviras laiškas)Kai kurie recenzentai, minėdami mano praeitąjį gyvenimo kelią, nepamiršta visuomenei

9. Dailininkas Petras Kiaulėnas 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Ign. Šlapelis, JAV
M E N A SLietuvių menininkų tarpe Petras Kiaulėnas — vienintelis, kuris sėkmingai veikia dviejose

10. Lietuvių kompozitoriai per vokiečių radiją 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Žinomas mūsų smuikininkas Iz. Vasyliūnas, prieš išvykdamas iš Europos ir kurį laiką gyvendamas

11. Lietuvių dramos teatras Amerikoj 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Chicagoj jau dabar tremtinių daugiau negu kadaise lietuviais gausiausioje Hanau stovykloje. Nenuostabu,

12. Argentinos lietuvių kultūrinė veikla 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė SArgentinos lietuvių kolonija vis aktyviau reiškiasi savo kultūrine

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai