Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1949 26 gruodis
 

1. TURBŪT NAMIE TAVĘS NERASTŲ 1949/26 gruodis; Autorius : ANTANAS JASMANTAS
RUDUOTaip, taip! Kiekvieną naują rytąKaip kūdikis, spurdėdamas džiaugsmu,Pamiršt imu,Kad tyloje senų

2. MANO GIMTINĖS ISTORIJA 1949/26 gruodis; Autorius : STASYS YLA
Žmogus priėjo kalno papėdę, sustojo ir valandėlę galvojo — kopti ar daryti užuolanką. Dar kartą

3. DANSE MACABRE VIDURAMŽY 1949/26 gruodis; Autorius : ALFONSAS NYKA NILIŪNAS
Išblyškusiom kaktom romantiški vagantai Ir moterys, kaip katedros, veidais švelniais; Išvargę šunys,

4. EILĖRAŠČIAI 1949/26 gruodis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
NAKTINIŲ KAPŲ TAKUAptrūnijusios rūpintojėlio kojos Mėlynom liepsnelėm lydi mus, Ir blanki delčios

5. ĮMEILINTI AKMENS 1949/26 gruodis; Autorius : O. V. MILAŠIUS
„Įmeilinti akmens“ yra ištrauka iš L'Amoureuse Initiation romano, parašyto lietuvių poeto ir

6. DEGANTIS KRŪMAS 1949/26 gruodis; Autorius : JUOZAS LINGIS, ŠVEDIJA
SIGRIDA UNDSET, 1885—1949 „Sigrid Undset buvo Norvegijos spindesys. Ji išgarsino savo kraštą visame

7. JUODVARNIAI 1949/26 gruodis; Autorius : PAULIUS JURKUS
(TĘSINYS) VIIIRytmety, kai pabudo sesulė iš miego, Pro duris plūdo saulės linksmi spinduliai; Tarp

8. BERNARDO BRAZDŽIONIO POEZIJA 1949/26 gruodis; Autorius : JONAS GRINIUS, VOKIETIJA
Kūrėjus menininkus, pagal tai, kaip jie santykiauja su pasauliu ir jį išreiškia bei atvaizduoja savo

9. PARODOS PARYŽIUJ IR NEW YORKE 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Į V Y K I A I   I R    Ž M O N Ė SPo dalyvavimo trijų pabaltiečių grafikų parodoj Romoj, V. K.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai