Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 6 birželis
 

1. ADOMO GALDIKO LIETUVIŲ DAILĖS GALERIJA 1976/6 birželis; Autorius : Leonardas Andriekus
Meno šventės programos dalyviai. Iš kairės: Paulius Jurkus — programos vadovas, Antanas Vaičiulaitis,

2. STOVIME PRIEŠ SKAUDŽIĄ REALYBĘ 1976/6 birželis; Autorius : V. Vizgirda
Dailės istorija praeitį skirsto epochomis, šimtmečiais ar stilių laikotarpiais. Bet dar neįmanoma taip

3. ŽVILGSNIS | IZIDORIAUS VASYLIŪNO ASMENĮ IR KŪRYBĄ 1976/6 birželis; Autorius : Vytautas Rastonis
Negausi yra mūsų instrumentalistų šeima už tėvynės ribų. Nežmoniškos sąlygos padarė natūralią

4. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/6 birželis; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos(Tęsinys)Stovykla ir renginiai ArgentinojeGruodžio 17

5. IŠ CHICAGOS MUZIKINĖS PADANGĖS 1976/6 birželis; Autorius : Algis Šimkus
1. A. Kuprevičiaus rečitalisClevelandas, nors ir turėdamas vieną žymiųjų šio krašto simfoninių

6. LIEPOS KETVIRTOJI MARSE 1976/6 birželis; Autorius : A. Radžius
Vikingo nusileidimo kapsulė. Tai miniatiūrinė mokslinė laboratorija, sverianti apie toną. Matyti

7. MŪSŲ BUITYJE 1976/6 birželis; Autorius : Red.
Dr. Petras Jonikas, kovo 25 sulaukęs 70 m. amžiaus. Dr. Stasys Bačkis, vasario 10 sulaukęs 70

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai