Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1976 7 rugsėjis
 

1. Eilėraščiai 1976/7 rugsėjis; Autorius : PRANAS VAIČAITIS
PRANAS VAIČAITIS1876 -1976Lakštingale, gražus paukšteli, Pas mano langą nečiulbėk, Į mano gimtinį

2. Eilėraščiai 1976/7 rugsėjis; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
MALDA Į MŪZĄ Gana tylos.Apsupk mane žodžių šiluma. Ne tam gimiau ant saulėtų žemės-pečių, kad

3. PONIA G L E D H I L L 1976/7 rugsėjis; Autorius : R. Spalis
R. Spalis — Romualdas Giedraitis,aktyvus ir produktingas rašytojas, neseniai įžengęs į garbingą

4. DU ŽVILGSNIAI Į ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ OPERAS 1976/7 rugsėjis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Detalė iš Juliaus Gaidelio operos "Gintaro šaly". Prieky dainuoja Lakštutė — Margarita Momkienė, jos

5. JUODOJO LAIVO PRIESAIKA GINTARO ŽEMEI 1976/7 rugsėjis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
Vytauto Marijošiaus opera "Priesaika". Švitrigaila prisiekia ginti Lietuvą. Kardą įsmeigęs, dainuoja

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai