Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1977
Categories 1977
1 sausis (17), 10 gruodis (22), 2 vasaris (17), 3 kovas (19), 4 balandis (14), 5 gegužė (18), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (16)
 

1. Nueitą kelia, apžvelgiant 1977/1 sausis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
Kaip tie metai prabėgo! . . Taip, ant melsvo dangaus Ir nušvinta, ir gęsta žaibai!Maironis1976 balandžio

2. JUOZAS LUKŠA 1977/1 sausis; Autorius : P. Vytenis
Laisvės kovų didvyrio mirties 25 metų sukakčiai(Pabaiga)6. Juozas Lukša Prancūzijoje Juozas Lukša 1948

3. Nueitą kelia, apžvelgiant 1977/2 vasaris; Autorius : STASYS BARZDUKAS
(Tęsinys)Teisė ir krikščioniška etika turi rūpintis tiek individo, tiek visuomenės reikalais. Todėl

4. Nueitą kelia, apžvelgiant 1977/3 kovas; Autorius : STASYS BARZDUKAS
(Tęsinys) O čia visai kita šalis!Motiejus GustaitisSudiev, Lietuva!Baigėme Alytaus gimnazijoj 1943-44

5. Nueita, kelia, apžvelgiant 1977/4 balandis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
Clevelando lituanistinėj mokykloj ir Kultūros FondeJAV Nepriklausomybės šventės išvakarėse, 1949

6. VYSK VINCENTAS BRIZGYS 1977/8 spalis; Autorius : Red.
VYSK VINCENTAS BRIZGYS, šiemet minįs 50 metų kunigystės sukaktį. Jubiliatas įšventintas kunigu 1927

7. STASYS TIJŪNAITIS 1977/8 spalis; Autorius : ANTANAS J. VASAITIS
Tie du žodžiai, lyg magiška lazdelė, nukelia mane į anas tolimas dienas, kada vaikas, ilgais vakarais

8. DAIL. TELESFORAS VALIUS 1977/10 gruodis; Autorius : Red.
DAIL. TELESFORAS VALIUS,šiemet gruodžio 1 d. miręs Toronte, Kanadoje. Velionis buvo vienas iš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai