Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977 1 sausis
 

1. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1977/1 sausis; Autorius : Alaušius
(Tęsinys iš 1976 ra. gruodžio mėn.)3. Inžinieriaus P. Lėlio atsiminimaiINŽ. PETRAS LELIS: Lietuvos

2. ISTORINĖ APYSAKA VAIKAMS 1977/1 sausis; Autorius : M. G.
VLADAS VIJEIKIS: Saigūnas. Tėviškėlė, Chicago, 1976. 156 psl., 20 paveikslų, iliustruota Vlado

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/1 sausis; Autorius : Red.
Pranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA. IV tomas (1944-1975). JAV LB Kultūros Taryba, Chicago.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai