Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977 3 kovas
 

Normaliai knygos, sukėlusios skaitytojų dėmesį, susilaukia naujų leidimų. Didžiuosiuose kraštuose tai

2. TRYS LITERATŪRINĖS APYBRAIŽOS 1977/3 kovas; Autorius : J. G.
PRANAS DOM GIRDŽIUS: Tos pačios motinos sūnūs. Kristijonas. Antanėlis. Adomas. Trys graudulingi esiai.

3. Pūtvis ir jo raštai 1977/3 kovas; Autorius : J. G.
Daugelio skeptiškai buvo sutiktas šaulių sąjungos atsikūrimas išeivijoj. To nepaisydami, šauliai

4. Prez. A. Smetonos kalbos 1977/3 kovas; Autorius : J. G.
ANTANAS SMETONA: Pasakyta parašyta. Kalbos ir pareiškimai II: 1935-1940. Sudarė Leonas Sabaliūnas,

5. NAUJI DRAUGAI JAUNIMUI 1977/3 kovas; Autorius : Sesuo Ona Mikailaitė
V. FRANKIENĖ - VAITKEVIČIENĖ: Du draugai. Premijuota apysaka jaunimui. JAV LB Švietimo tarybos leidinys.

6. NAUJAS LATVIŲ MENO ŽURNALAS 1977/3 kovas; Autorius : Alina Staknienė
Latvju Maksla. Periodisks rakstu krajums. Amerikas Latviešu Apvieniba. (Latvių Menas. Periodinis

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/3 kovas; Autorius : Red.
Kazys Bradūnas: ALKANA ŽEMĖ. Grafika: Vytautas O. Virkau. Išleido Ateitis, 1976, 115 psl., kaina 6

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai