Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977 4 balandis
 

1. ANT DEŠIMTOSIOS SLENKSČIO (Literatūros metraštis Pradalgė) 1977/4 balandis; Autorius : Pr. Visvydas
(Literatūros metraštis Pradalgė)Po ilgesnės pertraukos pasirodė Kazio Barėno redaguojamas literatūros

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/4 balandis; Autorius : Red.
Vytautas J. Bagdanavičius: TAUTOS SAMPRATA IR LIETUVIŲ TAUTOS INDIVIDUALYBĖ. Paskaitų kursas Čikagos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai