Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977 5 gegužė
 

1. VAKARAS SARGO NAMELY 1977/5 gegužė; Autorius : R. Šilbajoris
Jonas Karvelis naujai išleido pirmąją A. Vaičiulaičio knygą, pasirodžiusią 1932 metais. Muzikalus jos

2. APSAKYMAI 1977/5 gegužė; Autorius : VI. Kulbokas
M. KATILIŠKIS: Apsakymai. A Mackaus knygų leidimo fondo leidinys, Čikaga, 1976. Aplankas ir titulinis

3. MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJA MONOGRAFIJOSE 1977/5 gegužė; Autorius : Juozas Jakštas
Lithuania Minor. A Collection of Studies on Her History and Ethnogra-phy (Studia Lituanica III), New York

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/5 gegužė; Autorius : Red.
Aleksandras Pakalniškis: ŽEMAIČIAI. Etnografija. Išleido dr. St. Jankus, Chicago 1977. 164 psl.Brunonas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai