Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977 6 birželis
 

1. LIETUVIŲ ETNINĖ ENCIKLOPEDIJA 1977/6 birželis; Autorius : J. G.
Išeivių buitis fotonuotraukų albumuoseNe vienu atveju energingo žmogaus veikla lyg paverčia jį

2. KRALIKAUSKO MAŽVYDAS 1977/6 birželis; Autorius : Vytautas Dyvas
JUOZAS KRALIKAUSKAS: Martynas Mažvydas Vilniuje. Premijuotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, Chi-cago,

3. ŠIAPUS JŪROS 1977/6 birželis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
ONA MIKAILAITĖ: Šiapus jūros. Immaculata Press, Putnam, Conn., 1976. 62 psl.Dalį šiame pirmajame

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/6 birželis; Autorius : Red.
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. V tomas: raidės S-U. Redagavo Simas Sužiedėlis ir dr. Antanas Kučas, talkino R.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai