Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1977 6 birželis
 

1. ISTORINIS JĖZUS IR TIKĖJIMO KRISTUS 1977/6 birželis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
Vienoje knygoje iš šiandieninės Lietuvos skaitome apie du senus romėnus: Pontijų Pilotą ir Titą

2. HEIDEGGERIO KULTŪRINĖ REIKŠMĖ 1977/6 birželis; Autorius : Dr. VINCAS VYČINAS
Kalba ir poezijaSenovės graikų laikais Būtis pasireiškė per poinsis, savaimingą atsiskleidimą. Čia

3. ŠV. RAŠTO — EVANGELIJŲ VERTIMAI Į LIETUVIŲ KALBĄ 1977/6 birželis; Autorius : LADAS TULABA
I. PROTESTANTIŠKIEJI VERTIMAI1. Jono Bretkūno vertimas Pirmąjį viso šv. Rašto vertimą į lietuvių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai