Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977 8 spalis
 

1. PAMINKLINĖ KNYGA APIE DAIL. POVILĄ PUZINĄ 1977/8 spalis; Autorius : P.Jurkus
Monografijų eilėn 1975 metų gale įsirikiavo knyga apie dail. Povilą Puziną. Jos išleidimą parengė ir

2. TARP DVIEJŲ FRONTŲ 1977/8 spalis; Autorius : Jonas Grinius
R. SPALIS: Mergaitė iš geto. Romanas. Viltis, Cleveland, 1975 (faktiškai 1976). 364 psl.R. Spalio

3. APIE DAIKTŲ PAVIRŠIUM ČIUOŽIANTI LAIKĄ 1977/8 spalis; Autorius : Ilona Gražytė - Maziliauskienė
ALDONA VEŠČIŪNAITĖ: Žodžiai kaip salos. 64 psl. Aplankas ir titulinis puslapis dail. Viktoro

4. VERGILIJAUS BUKOLIKOS IR GEORGIKOS RUKŠOS VERTIME 1977/8 spalis; Autorius : Juozas Zaranka
PUBLIJUS VERGILIJUS MARONAS:Bukolikos — Georgikos. Vertė ir pagal originalą heksametrais lietuviškai

5. ŽEMAIČIŲ GYVENA ŽEMAIČIO AKIMIS 1977/8 spalis; Autorius : J. Gimbutas
ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS: Žemaičiai. Etnografija. Išleido dr. Stasys Jankus. Chicago, 1977, 164 p., tekste

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/8 spalis; Autorius : Red.
Juozas Almis Jūragis: AKMENS IR PAUKŠČIO METAS. Eilėraščiai. Išleido Mintis, Belmore, Australija,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai