Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1977 10 gruodis
 

1. VYTAUTO ALANTO "ATSPINDŽIAI ŪKANOSE" 1977/10 gruodis; Autorius : Pr. Visvydas
Vytauto Alanto rašytojiškas kėlias yra platus ir, ačiū Praamžiui, ilgas. Šalia publicistikos,

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1977/10 gruodis; Autorius : Red.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1975 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė B. V. Mačiuika. Chicago 1976,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai