Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1978
Categories 1978
1 sausis (13), 10 gruodis (17), 2 vasaris (8), 3 kovas (16), 4 balandis (18), 5 gegužė (19), 6 birželis (17), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (18), 9 lapkritis (20)
 

1. 1977 METAI 1978/1 sausis; Autorius : Red.
Išeivių Lietuvos "pasaulėjimas" Kadangi išeivių Lietuvos didžiuma susitelkusi Šiaurės Amerikoje, kur

2. TARPTAUTINĖ POLITIKA 1977 1978/1 sausis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
IKiekvienas vyriausybės pasikeitimas sukelia arba naujų vilčių, arba naujų rūpesčių. Demokrato Jimmy

3. SOVIETŲ POGRINDIS 1978/3 kovas; Autorius : ALINA SKRUPSKELIENĖ
Rusija vakariečiui visuomet buvo sunkiai suprantamas, priešybių ir nejaukaus paslaptingumo kraštas, kurio

4. IŠEIVIJA LIETUVOS BYLOJE 1978/3 kovas; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Oficialiuose 1977 tarptautinės politikos įvykių metraščiuose turbūt nebus nei sovietų okupuotos

5. KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS 1978/7 rugsėjis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Paskutiniojo dešimtmečio įvykiai, ypačiai Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos vedama kova už

6. KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS 1978/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
(Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 7)Katalikiškoji rezistencija LietuvojeNenuostabu, kad Lietuvos katalikai,

7. PASIKALBĖJIMAS SU PROFESORIUM PETERIU REDDAWAY 1978/9 lapkritis; Autorius : Marija Matulevičiūtė
Profesorius Peter Reddaway, dėstantis Londono Ekonominių ir politinių mokslų institute, yra knygų

8. SOVIETŲ MORALINIO TERORO DOKUMENTAS 1978/10 gruodis; Autorius : " ROMUALDAS LUKOŠIŪNAS
Kaip po karo Lietuvoje vyko "literatūrinio fronto mobilizacija" 1. Aktuali seniena Už tarybinę lietuvių

9. "PASKUTINĖ PASLAPTIS" — VAKARŲ GĖDA 1978/10 gruodis; Autorius : ALINA SKRUPSKELIENĖ
Kaip Vakarų sąjungininkai prievarta atidavė Stalinui per du milijonus žmoniųKarui Europoje

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai