Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978 4 balandis
 

1. L. K. B. KRONIKOS III TOMAS 1978/4 balandis; Autorius : L. Ramelis
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. III tomas, apimantis 16-22 numerius. Viršelis ir iliustracijos dail.

2. KELIAUJANT PO SAVĄSIAS VALDAS 1978/4 balandis; Autorius : Pr. Visvydas
Kazio Bradūno "Alkana kelionė"A. Nyka-Niliūnas "Vyno stebukle" nupiešė nykų egzilio žemės vaizdą:

3. VL JUODEIKA APIE MARKSIZMO ILIUZIJĄ 1978/4 balandis; Autorius : Juozas Prunskis
VLADAS JUODEIKA: Didžioji iliuzija. Marksizmas teorijoje ir tikrovėje. I tomas. Išleido autorius. So.

4. 50 LIETUVIŲ NOVELĖS METŲ 1978/4 balandis; Autorius : Administrator
ZOBARSKAS: (red.): The Lithuanian Short Story: 50 Years. Many-land Books, Woodhaven, N.Y., 1966, 464 psl.1966

5. POZITYVUS LIETUVIO MUZIKO PAGERBIMAS 1978/4 balandis; Autorius : K. R.
JULIUS SINIUS: Dainos ir giesmės broliams lietuviams. New York, 1976. 100 psl.Tai Veronikos Maminskaitės -

6. ATITAISYTINAS APSIRIKIMAS 1978/4 balandis; Autorius : Jonas Grinius
Retai tepasitaiko tokių atvejų, kai recenzuoto veikalo autorius parašo laišką recenzentui, nurodydamas

KLAIDŲ ATITAISYMASBe tų korektūros klaidų, kurios pačių skaitytojų pastebimos, šių metų sausio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai