Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978 7 rugsėjis
 

1. VYTAUTO ALANTO "LIEPKALNIO SODYBA" 1978/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Kulbokas
VYTAUTAS ALANTAS: Liepkalnio sodyba. Išleido Lietuvių Agronomų Sąjunga. Iliustracijos A. Verbicko.

2. LYRIZMO KELIU 1978/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Visvydas
Kai paimu į rankas bet kurį Leonardo Andriekaus poezijos rinkinį, visuomet pagalvoju apie grafikos ir

3. "ČIČINSKAS"—NAUJAS OSRAUSKO DRAMŲ RINKINYS 1978/7 rugsėjis; Autorius : Scrib
Praėjusį rudenį Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas išleido naują Kosto Ostrausko dramų rinkinį,

4. LIETUVIAI TARP AMERIKOS TAUTINIŲ GRUPIŲ 1978/7 rugsėjis; Autorius : J. G.
Ethnic Information Sources of the United States. Edited by PAUL WASSER-MAN and JEAN MORGAN. Gale Research

5. Laiškai redakcijai 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Šmulkščio knygos apie Marksą klausimu Autoriaus laiškas redakcijaiGerb. Aidų Redaktoriau:Recenzuodamas

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Zenonas Ivinskis: Rinktiniai raštai, I: LIETUVOS ISTORIJA IKI VYTAUTO DIDŽIOJO MIRTIES. Tomą redagavo,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai