Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1978 9 lapkritis
 

1. 25-KIOS EUROPINĖS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 1978/9 lapkritis; Autorius : J. Vidzgiris
Š. m. liepos 16 - 23 Freisinge, Vakarų Vokietijoje, Kard. Doepfnerio rūmuose, įvykusi 25-oji europinė

2. JUBILIEJINIS ŠVIESOS - SANTAROS SUVAŽIAVIMAS 1978/9 lapkritis; Autorius : K. L.
Dvidešimt penktasis Šviesos - Santaros suvažiavimas, įvykęs 1978 rugsėjo 7-10 Tabor Farmos

3. AIDŲ KONCERTAS CHICAGOJE 1978/9 lapkritis; Autorius : Leonardas Andriekus
Aidams paremti lapkričio 11 Jaunimo centre, Chicagoje, suruoštas koncertas, kurio programą atliko

4. SUSITIKIMAS SU VYDŪNU TILŽĖJE 1978/9 lapkritis; Autorius : Povilas Rėklaitis
Bibliotekos direktoriaus dr. Wilhelmo Witte 75-jo gimtadienio progaPrūsijos Kultūros fondo Valstybinės

5. DĖL PAVARDĖS "VYDŪNAS" 1978/9 lapkritis; Autorius : Wilhelm Witte
Apie poeto pavardę "Vydūnas", jei neklystu, ligšiol spausdintu žodžiu tepasisakė vien, deja, mus per

6. MŪSŲ BUITYJE 1978/9 lapkritis; Autorius : Red.
— Lietuvos vyčių seimas suruoštas Sy-racuse, N.Y., rugpjūčio 16-20. Tarp daugelio programinių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai