Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1978 10 gruodis
 

1. ŽVILGSNIS Į AUSTRALIJOS LIETUVIUS 1978/10 gruodis; Autorius : Juozas Kojelis
Iki II-ojo pasaulinio karo Austra-tralija lietuviams buvo tik geografinė sąvoka. Tik po karo, apsigyvenus

2. SKULPTORIUS ANTANAS BRAŽDYS 1978/10 gruodis; Autorius : K. Barėnas
Jo kūrinių parodos New Yorke progaNetrukus New Yorke, turbūt Marl-borough galerijoje, bus surengta

3. NAUJAS PROVERŽIS į ERDVĘ 1978/10 gruodis; Autorius : A. Radžius
Pasibaigus Apollo projektui, kuris nunešė žmogų j mėnulį, JAV aktyvumas erdvėje apsiribojo atskirais,

4. P.E.N. KLUBO SUVAŽIAVIMAS BARCELONOJE 1978/10 gruodis; Autorius : Stasys Goštautas
Spalio 12-13 per šimtą P.E.N. Klubo delegatų iš įvairių pasaulio kraštų suvažiavo į Joan Miro

5. Isaak Bashevis Singer 1978/10 gruodis; Autorius : Red.
Isaak Bashevis Singer, Nobelio premijos už literatūrą laureatas.Jam spalio 5 paskyrimas Nobelio premijos

6. MŪSŲ BUITYJE 1978/10 gruodis; Autorius : Red.
— Lietuvių Enciklopedijos ir Encyclopedia Lituanica išleidimas paminėtas Bostone gruodžio 3. Į

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai