Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1947
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

1. NAUJĄ BARĄ 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
1947 metų kovo mėnesį gautas iš Karinės Valdžios naujas leidimas — autorizacija — kultūriniam

2. Poeto palikimas 1947/1 balandžio; Autorius : J. Grinius
Vytautas Mačernis, VIZIJOS, pomirtinė poezijos knyga. Spaudai paruošė Vytautas Saulius. Iliustracijos

3. Gera reprezentacija 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Vokiečiai apie lietuvių dailės parodą Freiburge Apie lietuvių grafikų suruoštą Freiburge  

4. LITERATŪRA 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Šiemetiniai mūsų knygos laureatai Už tremtyje parašytas ir iki 1947 metais išleistas grožinės

5. MENAS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Lietuvių Tremtinių Opera Lietuvių menininkų rūpesčiu tremtyje (Detmolde) buvo suorganizuota

6. MOKSLAS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Išsami studija apie Mažvydo kalbą Lietuviškosios knygos sukakties proga prof. Pr. Skardžius

7. AKADEMINIS GYVENIMAS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Studijuoja arti 2.000 lietuvių Surinktais apytikriais duomenimis, šiuo metu įvairius universitetus,

8. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Mirė prof. J. Krikščiūnas Hamburgo ligoninėje širdies liga mirė Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos

9. LITERATŪRA 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
1946 m. Nobelio premija paskirta H. Hessei 1946 m. Nobelio literatūros premija buvo paskirta vokiečių

10. MENAS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Ryškiausias Amerikos meno reprezentantas Ryškiausias Amerikos meno reprezentantas Metropolitan muziejus

11. Mokslas 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
11 naujų prancūzų akademikų Academie Francaise priėmė 11 naujų narių, iš jų trys yra

12. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/1 balandžio; Autorius : Red.
Modernieji „sūnūs palaidūnai" Berlyno „Telegrafo" žiniomis, britų komunistų organo „Daily

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai