Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1970
Categories 1970
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (19), 5 gegužė (13), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (20), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. J. PIKŪNO PSICHOLOGINIAI VEIKALAI 1970/1 sausis; Autorius : R. Kriaučiūnas
Prof. dr. Justinas Pikūnas yra vienas iškiliausių mūsų mokslininkų amerikiečiuose, pasireiškęs ne

2. "TREČIOJI LATVIJA" 1970/1 sausis; Autorius : Andrius Baltinis
E. Dunsdorfo knyga apie latvių išeivijąProf. dr. Edgars Dunsdorfs yra latvių ekonomistas ir ūkio

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1970/1 sausis; Autorius : Red.
LITUANUS, vol. XV, no 2, sum-mer 1969. Šis numeris (88 psl.) skirtas ištraukoms iš A. Maceinos (14-52) ir

4. L ANDRIEKAUS VYTAUTINĖ POEZIJA 1970/2 vasaris; Autorius : Aug. Raginis
Leonardas Andriekus: PO DIEVO ANTSPAUDAIS. Išleido Pranciškonai. New York, 1969, 106 psl.Leonardo

5. PER "ŠVIESĄ" IR "PALIKIMĄ" Į IŠSVAJOTĄ "ELDORADO" 1970/2 vasaris; Autorius : L. R.
Gerų dramos veikalų pertekliaus mūsų literatūroje niekad nebuvo ir, tur būt, dar ilgai nebus, nors tą

Visas kultūrinis gyvenimas, visas švietimas okupuotoj Lietuvoj yra pajungti tarnauti sovietinei

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1970/2 vasaris; Autorius : Red.
LITUANISTIKOS DARBAI II. Išleido Lituanistikos institutas Čikagoj 1969. Redaktorius — Jonas Balys. 186

8. M. VAITKAUS NEPRIKLAUSOMYBĖS METO ATSIMINIMAI 1970/3 kovas; Autorius : Alaušius
"Nepriklausomybės saulėj" — tokiu vardu kan. M. Vaitkus pavadino paskutiniuosius tris savo atsiminimų

9. MONOGRAFIJA APIE DIEVENIŠKES 1970/3 kovas; Autorius : J. Balys
Lietuvos etnografinės srities pietryčiuose, Eišiškių rajone, netoli nuo Šalčininkų, yra

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1970/3 kovas; Autorius : Red.
ENCYCLOPEDIA LITUANICA — Volume I (A-C). Boston, 1970. Edited by Simas Sužiedėlis. Published by Juozas

11. SĄMONINGŲ NESĄMONIŲ GALERIJOJE 1970/4 balandis; Autorius : Pranas Visvydas
Nuostabu, kad iki šiol neturėjome poeto, kuris išdrįstų įsijungti į "vaikų - neklaužadų" gretas ir

12. KUN. PETRO BUTKAUS KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI 1970/4 balandis; Autorius : Joakimas V.
Kun. Petras Butkus: TAUTU ŠVENTOVĖSE. Kelionių įspūdžiai. Išleido žemaičių knygos mėgėjų ratelis

13. JUOZO ŠVAISTO PASAKOS 1970/4 balandis; Autorius : VI. Kulbokas
JAV LB Švietimo taryba 1965 buvo paskelbusi jaunimo literatūros konkursą. Pirmąją premiją laimėjusi G.

14. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1970/4 balandis; Autorius : Red.
Vytautas Bagdanavičius, MIC: CULTURAL WELLSPRINGS OF FOLKTALES. Translated by Jeronimas Žemkalnis.

15. IŠ LIETUVOJ IŠLEISTŲ KNYGŲ 1970/5 gegužė; Autorius : Alaušius
Pradėta Lietuvos bibliografijaIš lituanistinių darbų, pereitais metais išleistų Lietuvoj,

16. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1970/5 gegužė; Autorius : Red.
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Suvažiavimo darbai VI (1964). Redagavo A. Liuima, S.J. Roma 1969 (iš

17. BIRUTĖS CIPLIJAUSKAITĖS ISPANIŠKIEJI VEIKALAI 1970/6 birželis; Autorius : Stasys Goštautas
Lietuvių tarpe ispanistų kaip ir nebūta. Be keliolikos vertimų, nevisada vykusiai parinktų ir atliktų,

18. VLADO ŠLAITO POEZIJA 1970/6 birželis; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Vlado Šlaito kūryboje kaskart mažiau jaučiamas forminis elementas. Jei prieš dešimtį metų Šlaitas

19. J. ZMUIDZINO BELETRISTIKA 1970/6 birželis; Autorius : Aug. Raginis
Jonas Žmuidzinas: : RUNDĖ IR DANDIERINAS. Nidos knygų klubo leidinys. Londonas, 1969, 110 p.Jonas

20. LAISVĖS KOVŲ KNYGA 1970/6 birželis; Autorius : Vt. Vt.
Vladas Ramojus 1967 išleido knygą apie Lietuvos pokario partizanus Kritusieji už laisvę. Skaitytojams

21. "EGLUTĖ" 1970/6 birželis; Autorius : Juozas Kojelis
Jei, kaip teigiama, kas 7-8 metai ateina nauja skaitytojų karta, tai vaikų žurnalėlis Eglutė per savo

22. IŠ VEIKALŲ SVETIMOMIS KALBOMIS 1970/6 birželis; Autorius : Tomas Žiūraitis
I. TEOLOGIJA 1. Modernioji ekleziologijaM.-D. Chenu, Ch. Duąuoc ir kiti: L'Ėglise vers l'avenir, Ėdit. du

23. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1970/6 birželis; Autorius : Red.
Alexander Kurschat: LITAUISCH-DETJTSCHES VVOERTERBUCH — LIETUVIŠKAI - VOKIŠKAS ŽODYNAS. II tomas, p.

24. MOTINOS IR JOS DUKTERŲ KONFLIKTAS 1970/7 rugsėjis; Autorius : Jonas Grinius
Alė Rūta: VIENIŠI PASAULIAI, romanas, Čikaga 1968 (faktiškai 1969), 265 psl. (P. Jurkaus viršelis,

25. LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO NAUJI TOMAI 1970/7 rugsėjis; Autorius : L. Dambriūnas
Vilniuje neseniai pasirodė didžiojo Lietuvių kalbos žodyno I tomo (1968) ir II tomo (1969) antroji laida.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai