Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1970
Categories 1970
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (19), 5 gegužė (13), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (20), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1970/1 sausis; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
GIESMĖ 1.Nors skausmas nulenkė mane iki žemės.- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 2.Aš

2. NAUJA ŠVIESYBE NUSILEIDO 1970/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
KARALIAUS JOGAILOS SODOSPIRMAS FRAGMENTAS IAš krivių atbaigiau gadynę, Kankles ramybėn palydėjau. Per

3. ŽVAIGŽDIKIS 1970/2 vasaris; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Vasarojau apleistoj vasarvietėj, iš kurios nežinia kodėl bėgo lietuviai. Man gi atrodė, kad čia

4. Eilėraščiai 1970/2 vasaris; Autorius : Eugenijus Matuzevičius
KADA NUNOKSI, MANO VASARA?Kada nunoksi, mano žodžio vasara?Kada išsirpę vaisiai žemėn kris,O tuos

5. E. MATUZEVIČIUS — Lietuvos pajūrio dainius 1970/2 vasaris; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Dabartinę lietuvių poezijos tematiką būtų galima suskirstyti į penkis žemynus — gamta, asmuo,

6. Is niderlandų poezijos 1970/3 kovas; Autorius : Red.
GUIDO GEZELLEKREGŽDĖS (cypselus apus)"Zy, zy, zy, zy! zy! zy! zy!! zy!! zy!!zy!!!" Krykštauja kregždės

7. elegijos 1970/3 kovas; Autorius : MEDARDAS BAVARSKAS
1. ŠypsenaŠirdį skaudžiai diegia,Stovint man prie kapo meilės mirusios, senos, Kad kol buvo ji dar gyva,

8. KAIP GIMĖ SKIEMENŲ METODAS 1970/3 kovas; Autorius : IGNAS MALĖNAS
Baigęs 1921 m. jau reformuotą mokytojų seminariją, buvau įsigeidęs pakliūti į universitetą. Tad

9. Krantas jau visai arti 1970/3 kovas; Autorius : ROMUALDAS LANKAUSKAS
Paplūdimy ir viksvomis apaugusiose kopose knibždėte knibždėjo žmonių; jų buvo tiek daug, kad darėsi

10. Eilėraščiai 1970/4 balandis; Autorius : Henrikas Radauskas
LA SORELLA DELLA LUNAMėnulio Sesuo — taip poetai senovėj vadindavo Veneciją.(Iš knygos apie Pietro

11. Dalia Ramanauskaitė - Darbai 1970/4 balandis; Autorius : Red.
Voratinklis (juodas

12. J. TUMO-VAIŽGANTO LAIŠKAI Petrui Klimui ir Bronei Meginaitei-Klimienei 1970/4 balandis; Autorius : J. TUMAS-VAIŽGANTAS
Šie Vaižganto laiškai yra iš P. Klimo rinkinio. Spausdinami P. Klimui jr. leidžiant. Rašyba palikta

13. LIETUVIŠKOJI TEMATIKA EDZARDO SCHAPERIO KŪRYBOJE 1970/4 balandis; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
Šalia kitų dviejų žymesniųjų mūsų meto pa-baltiečių rašytojų — Werner Bergengrueno ir Johannes

14. Eilėraščiai 1970/5 gegužė; Autorius : Kazys Bradūnas
V. Ratas Šiaurės polius (metalo raižinys)TRYS ATOSTOGŲ MINIATIŪROSKranto smėlyŽuvelės griaučiai

15. G. VERDI "LIKIMO GALIA" 1970/5 gegužė; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
1970 m. Čikagos lietuvių operos premjera Šių metų Čikagos lietuvių operos pastatymui paruošti ir

16. Eilėraščiai 1970/6 birželis; Autorius : Pranas Visvydas
S O D A STerasoj miegančių balandžių plunksnos pažadina ūksmingą sodą. Ir vėl vienatvės vaisių

17. Eilėraščiai 1970/6 birželis; Autorius : Aldona Gvildyte
L O P Š I N ĖPavargusi diena jau merkė akį,Ir žemė slėpės po miglos šyduApgaubt jaunas krūtis

18. Žmogus ir žiurkes 1970/6 birželis; Autorius : LIUDAS DOVYDĖNAS
Kaip senųjų tarta: gyvenimu tai netikiu, pasaka tai tikiu.(Iš pasakos)Valiulis. Ilgai jisai gyvens, nors

19. Eilėraščiai 1970/7 rugsėjis; Autorius : Danguolė Sadūnaitė
KAIMYNAI 1.Kaimynai!Iš Žemutinių Amalių, iš Aukštutinių Amalių — iš Petrašiūnų, ir iš

20. SAMUEL BECKETT 1970/7 rugsėjis; Autorius : ILONA GRAŽYTE
Buvo laikas, kai idėjos ir literatūros mokyklos keitėsi lėtai. Tai, kas buvo avangardas, kas žavėjo

21. Anas rytas 1970/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS TULYS
Tai atsitiko pernai, 1969 metais, kovo 15-tą dieną.Atėjau prie jūros, įmerkiau kojas į vandenį ir

22. Eilėraščiai 1970/8 spalis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
TŪBINGEN 1945Tavo rankos buvo pražydę Šaltom, vėjuotom gėlėm. (Mudu tąsyk skaitėm Andrė Gide,

23. DVIEJŲ POLIŲ TRAUKA 1970/8 spalis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Alfonso Nykos - Niliūno poeziją perskaičius A. Nykos - Niliūno poezijoj, ypač jei autoriaus išleistus

24. Karalija pavojuje 1970/8 spalis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
Ištrauka iš dramos "Gluosniai vėjuje"Šešioliktame šimtmetyje, buvęs karalaitis Kazimieras su

25. Žibunto Mikšio ekslibrisai 1970/8 spalis; Autorius : Žibuntas Mikšys

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai