Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1970
Categories 1970
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (19), 5 gegužė (13), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (20), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ŽENGIANT Į 21-SIUS METUS AMERIKOJ 1970/1 sausis; Autorius : Red.
Su šiuo numeriu "Aidai" pradeda savo 21-uosius metus Amerikoje. Per visą tą laiką kasmet išėjo po 10

2. DU NAUJI VYSKUPAI LIETUVOJE IR SOVIETINĖ TAKTIKA 1970/1 sausis; Autorius : X. Y. Z.
Religijos, tikinčiųjų ir kunigų persekiojimas Lietuvoje, kaip žinoma, tebėra aštrus ir nerodo ženklų

3. LIETUVOS MENOTYROS KŪRĖJUI 80 METŲ 1970/1 sausis; Autorius : Jurgis Gimbutas
Jau pusšimtį metų prof. Paulius Galaunė yra dominuojanti asmenybė Lietuvos meno ir kultūros lauke. Jis

4. JANKIFIKACIJOS KLAUSIMU 1970/1 sausis; Autorius : Raphael Sealey
Spaudoje ir viešuose pokalbiuose neretai svarstomas klausimas, kokias pareigas jaunas lietuvis turi JAV-bių

5. MŪSŲ BUITYJE 1970/1 sausis; Autorius : Red.
Kauno bazilikoje gruodžio 21 buvo įšventinti vyskupais kun. Liudas Povilonis (g. 1910) ir kun. dr.

6. 1969 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ 1970/2 vasaris; Autorius : T. R.
Laisvųjų lietuvių, taip pat latvių bei estų, 1969 pastangose dėl savo kraštų laisvės atgavimo

7. KOMPOZITORIUS V. BACEVIČIUS 1970/2 vasaris; Autorius : Jeronimas Kačinskas
Šių metų sausio 15 New Yorke mirė kompozitorius ir pianistas Vytautas Bacevičius, eidamas 65-tuosius

8. MODERNUS VOKIEČIŲ DRAMOS TEATRAS 1970/2 vasaris; Autorius : A. C. Matulis
Pradedant apžvelgt šių dienų vokiečių teatrą, turime sutikti su nuomone, kad geram jo supratimui nėra

9. MŪSŲ BUITYJE 1970/2 vasaris; Autorius : Red.
— Lietuvių Fondas iš pereitų metų pelno įvairiems kultūriniams reikalams paskyrė 34.225 dol.

10. PERTEKLIUS IŠŠAUKĖ PERTEKLIŲ 1970/3 kovas; Autorius : A. Paškus
Minties ir jausmų nerimas, užliejęs Vakarų pasaulį, pradeda sunktis ir pro Bažnyčios

11. BALTŲ LITERATŪRŲ SIMPOZIUMAS 1970/3 kovas; Autorius : Birutė Ciplijauskaitė
Ohio State University profesoriai R. Šilbajoris ir Ilse Lehiste sausio 31 - vasario 1 suorganizavo gana

12. PEDAGOGUI IGNUI MALĖNUI 70 METŲ 1970/3 kovas; Autorius : Juozas Žilionis
O tai greito Igno Malėno (Malinausko) būta jaunystėje: atrodė, kad jis vis skrieja, o pėkštute

13. "NEAIŠKUMO PATOLOGIJOS" MĮSLĖS 1970/3 kovas; Autorius : K. Kalvėnas
Naujos mokslo sritys, ypatingai socialiniuose moksluose, dažnai turi sunkumų išlaikyti rimtą mokslišką

14. MŪSŲ BUITYJE 1970/3 kovas; Autorius : Red.
— Išleistas lituanistinės enciklopedijos anglų kalba Encyclopedia Li-tuanica I tomas f608 psl.).

15. GYVENIMAS BE JOKIO HEROIZMO 1970/3 kovas; Autorius : Kęst. Keblys
R. Lankausko "Pilka šviesa"beletristas Romualdas Lankauskas (g. 1932 m. Klaipėdoj) gyventų mūsų tarpe

16. NUO VYSKUPŲ IKI "GRANDINĖLĖS" 1970/4 balandis; Autorius : Red.
Pastaruoju metu mūsų patriotinėn ugnin pateko ir Lietuvos naujieji vyskupai, ir Clevelando Grandinėlės

17. PERVERSIJA, MENO VARDU ATEINANTI 1970/4 balandis; Autorius : Al. Gimantas
Reikšti moralinį rūpestį šiuo metu atrodo lyg jau savaime konservatyvu. Kai prieš trejetą metų vienas

18. DU FILOSOFAI LIBERALAI 1970/4 balandis; Autorius : J.G.
Mirus K. Jaspersui ir B. Russelliui Vienerių metų būvyje pasaulis neteko dviejų filosofų, būdingai

19. ŽVILGSNIS Į ELSKAUS KŪRYBĄ 1970/4 balandis; Autorius : V. Vizgirda
Kyla daug problemų, norint Albino Elskaus meną įrikiuoti į dabarties dailės srovių srautą.Mūsų

20. KUN. K. ŽITKUS APIE VAIŽGANTĄ 1970/4 balandis; Autorius : K. ŽITKUS
Kan. J. Tumo-Vaižganto gimimo šimtinis jubiliejus buvo plačiai paminėtas ir tėvynėje — gražiu jo

21. MŪSŲ BUITYJE 1970/4 balandis; Autorius : Red.
M i r t y s. — Australijoj, Adelaidėj kovo 19 mirė Jurgis Arminas (anksčiau Glušauskas), baigdamas

22. STUDIJŲ DIENOS AUSTRALIJOJE 1970/5 gegužė; Autorius : Albertas Zubras
Lietuvybės išlikimo aktualijosVelykų metu, kovo 27 - 29, Australijos LB Krašto Kultūros taryba,

23. VACLOVAS RATAS 1970/5 gegužė; Autorius : L. Urv.
Lietuvos pradžioje tapyba aiškiai buvo užgožusi grafiką (gal būt, paprasčiausiai dėl to, kad to meto

24. VEDYBINIAI MIRAŽAI 1970/5 gegužė; Autorius : A. Paškus
Madinga šiandien kalbėti apie mitus, iliuzijas, miražus; senesniąsias teorijas vadinti mitais, gi naujas

25. MŪSŲ BUITYJE 1970/5 gegužė; Autorius : red
suvažiavimai. — New Yorke IV.18 vyko ketvirtoji metine BATUNo konferencija. Veiklos apžvalgoje pranešta,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai