Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1970 4 balandis
 

1. NUO VYSKUPŲ IKI "GRANDINĖLĖS" 1970/4 balandis; Autorius : Red.
Pastaruoju metu mūsų patriotinėn ugnin pateko ir Lietuvos naujieji vyskupai, ir Clevelando Grandinėlės

2. PERVERSIJA, MENO VARDU ATEINANTI 1970/4 balandis; Autorius : Al. Gimantas
Reikšti moralinį rūpestį šiuo metu atrodo lyg jau savaime konservatyvu. Kai prieš trejetą metų vienas

3. DU FILOSOFAI LIBERALAI 1970/4 balandis; Autorius : J.G.
Mirus K. Jaspersui ir B. Russelliui Vienerių metų būvyje pasaulis neteko dviejų filosofų, būdingai

4. ŽVILGSNIS Į ELSKAUS KŪRYBĄ 1970/4 balandis; Autorius : V. Vizgirda
Kyla daug problemų, norint Albino Elskaus meną įrikiuoti į dabarties dailės srovių srautą.Mūsų

5. KUN. K. ŽITKUS APIE VAIŽGANTĄ 1970/4 balandis; Autorius : K. ŽITKUS
Kan. J. Tumo-Vaižganto gimimo šimtinis jubiliejus buvo plačiai paminėtas ir tėvynėje — gražiu jo

6. MŪSŲ BUITYJE 1970/4 balandis; Autorius : Red.
M i r t y s. — Australijoj, Adelaidėj kovo 19 mirė Jurgis Arminas (anksčiau Glušauskas), baigdamas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai