Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1970 6 birželis
 

1. JUNGTINĖS TAUTOS IR LAISVĖS BYLA 1970/6 birželis; Autorius : J. Pakalnis
Kovoje dėl Lietuvos laisvės užsienio lietuviai į Jungtines Tautas atsikreipia jau ne pirmą kartą. 1945

2. PROF. J. GERULIS IR JO LIKIMAS 1970/6 birželis; Autorius : P. S.
Prof. Jurgis Gerulis (jis tepasirašydavo Georg Gerullis) buvo savotiškas žmogus. Kilimo jis gūd-nas

3. PRANAS PAULIUKONIS 1970/6 birželis; Autorius : Antanas Kučas
1970 balandžio 29 užgeso tauraus lietuvio istoriko ir visuomenės veikėjo Prano Pauliukonio gyvybė. Ją

4. KAZYS VARNELIS IR MINIMALUS MENAS 1970/6 birželis; Autorius : Petras Aleksa
Tradicinis žvilgis į meną labai pasikeitė. Meno supratimas dabar iš mūsų reikalauja naujų,

5. PIANISTĖ JULIJA RAJAUSKAITĖ 1970/6 birželis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Negausi yra mūsų instrumentalistų koncertantų šeima. Nežmoniškas pasiaukojimas ir darbas, siekiant

6. KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 1970/6 birželis; Autorius : Petras Lelis
Kanados L F vadovybė 1967: (iš kairės) inž. L. Balsys, J. Simanavičius, inž. V.Balsys (dabartinis

7. MŪSŲ BUITYJE 1970/6 birželis; Autorius : Red.
— Steigiamojo seimo 50 metų sukakties proga buvusieji jo atstovai V.15 paskelbė pareiškimą, skatinantį

8. Rasti K. Donelaičio palaikai 1970/6 birželis; Autorius : Red.
Rasti K. Donelaičio palaikai ir pagal juos atkurtas jo portretas. Sudarius specialią komisiją, kuriai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai